06 Januari 2010

PERMOHONAN PERTUKARAN KELAS BAGI PELAJAR TINGKATAN 4


Pelajar-pelajar Tingkatan 4 boleh memohon pertukaran kelas yang ditawarkan pada minggu depan 13 Jan 2010 (rabu). Pelajar-pelajar yang berminat untuk melakukan pertukaran kelas (kecuali kelas 4K: kelas MPV) bolehlah datang ke bilik kaunseling berjumpa dengan kaunselor pada waktu 6 pada pukul 11.10 pagi . Segala rayuan selepas tarikh tersebut mungkin tidak akan dilayan. Kerjasama pelajar-pelajar amat-amat diharapkan. Terima kasih.