PERKHIDMATAN KAUNSELING


Kaunselor Anda 1. Sedia mendengar dan membantu
2. Menerima anda tanpa syarat
3. Merahsiakan perbincangan dan maklumat anda
4. Menghormati anda sebagai seorang insan
5. Sedia berjumpa anda


BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Perkembangan Akademik
1. Meningkatkan Prestasi
2. Kaedad Belajar Berkesan
3. Motivasi Pembelajaran
4. Masalah Pembelajaran

2. Perkembangan Kerjaya
1. Maklumat Kerjaya
2. Inventori Minat & Kerjaya
3. Pemilihan Kerjaya

3. Perkembangan Psikososial
1. Kemahiran Komunikasi
2. Kemahiran Penyelesaian Masalah
3. Pengurusan dan Penyesuaian Diri dengan situasi
4. Memahami Diri dan Persekitaran

4. Pemulihan dan Pencegahan
1. Masalah Sosial
2. Merokok
3. Melanggar Disiplin
4. Penyalahgunaan Dadah


Bagaimana Hendak Berjumpa Kaunselor
1. Datang secara sukarela / sendiri
2. Secara berkumpulan / berkelompok
3. Mengisi borang temujanji
4. Dirujuk oleh unit HEM / Unit Disiplin/ Guru
5. Apa jua cara yang memberi keselesaan kepada anda