KERJAYA

Maklumat Pekerjaan:
Kerjaya Di Bidang Kejuruteraan

Maklumat Pekerjaan

Kerjaya Di Bidang Kejuruteraan
Kejuruteraan adalah satu bidang professional yang popular dan sedang berkembang pesat dalam pelbagai sektor di negara ini. Permintaan yang amat ketara terhadap profesion ini. Bidang kejuruteraan mempunyai pengkhususan tertentu seperti kejuruteraan awam, elektrik, elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, mekanikal, bahan, komputer, kajiterbang, pembuatan, telekomunikasi dan pertanian. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf didalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapatkan tauliah jurutera professional.
Kejuruteraaan Awam (Jurutera Awam)

Jurutera awam merancang, mengurus, mereka bentuk, menyelia pembinaan dan penyelenggaraan pelbagai perkhidmatan umum, komersil, binaan serta kemudahan perusahaan. Berkemahiran menyelesaikan masalah seperti pengetahuan tentang kerja-kerja pembinaan. Melibatkan lawatan ke tapak binaan menjalankan tinjauan, memperolehi contoh batu-batan dan tanih untuk dianalisa bagi memastikan sesuatu projek selamat serta mengambil kira penganggaran kos dan menolong menentukan supaya projek tersebut selesai dalam jangkamasa yang ditetapkan.

Keterangan Tugas
Menjalankan penyelidikan serta membangunkan teori dan kaedah yang baru;
Memberi nasihat dan mereka bentuk struktur seperti jambatan, empangan, jalanraya, lapanganterbang, landasan keretapi, saluran paip gas/air, sistem pembuangan sampah, bangunan industri dll;
Menentukan dan menetapkan kaedah, bahan dan kualiti piawaian binaan serta mengarahkan kerja pembinaan;
Mewujudkan sistem kawalan untuk memastikan kecekapan fungsi struktur serta keselamatan dan perlindungan alam sekitar;
Mengurus penghantaran bahan binaan, loji, peralatan dan buruh yang diperlukan bagi projek pembinaan;
Mengenalpasti dan mentadbir kontrak serta mengesahkan kerja disiapkan mengikut jasfikasi yang ditetapkan;
Mewujudkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar-pakar yang berkaitan;
Menyelia pengujian dan pertauliahan kerja yang telah disiapkan.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:
jurutera awam
jurutera awam pembinaan bangunan
jurutera awam lebuh raya dan jalan raya
jurutera awam geoteknik
jurutera awam pembinaan jambatan
jurutrra awam pengairan
jurutera awam hidraulik
jurutera awam kumbahan dan sanitari
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak
Minat dalam keusahawanan
Ketepatan dalam kerja
Kecenderungan kepada bidang mekanik
Minat dalam proses-proses mekanik
Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Kerbolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian.
Kelulusan
Ijazah dalam kejuruteraan awam
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1850.00 – RM 4856.00

Prospek Kerjaya
Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi dan ke Jawatan Utama Sektor Awam.
Disektor swasta pula mereka boleh jadi Ketua Bahagian, Pakar Perunding dan membuka Firma perundingan kejuruteraan. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Teknologi Malaysia
3.  Universiti Teknologi Mara
4.  Universiti Sains Malaysia
5.  Universiti Putra Malaysia
6.  Universiti Malaysia Sarawak
7.  Universiti Malaysia Sabah
8.  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
9.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
10.  Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Adorna Institute Of Technology
3.  Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd
4.  Institut Teknologi Pertama
5.  Inti College
6.  Kolej Ikram
7.  L & G – Twintech Institute Of Technology
8.  Sepang Institute Of Technology Dll
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan ATAU lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan..
Pembantu Kejuruteraan Awam (Pembantu Teknik)

Menjalankan tugas-tugas teknik dibawah arahan am, penyeliaan atau panduan Jurutera Awam, arkitek atau juruukur atau mengikut teknik kejuruteraan awam yang sudah ditetapkan dalam perancangan dan penyeliaan kerja pembinaan berkaitan dengan struktur kejuruteraan awam.dengan menyumbangkan terhadap perancangan dan perlaksanaan projek-projek kejuruteraan awam.
Keterangan Tugas
Membantu dalam penyiasatan ditapak binaan;
Mengambil dan merekod ukuran;
Menguji sampel tanah dan menyediakan laporan;
Membantu penyediaan rekabentuk dan spesifikasi untuk pembinaan;
Memeriksa dan menguji bahan pembinaan yang diterima dari pembekal;
Menentukan kuantiti dan kualiti bahan pembinaan mengikut piawaian;
Membantu penyediaan jadual kerja;
Memeriksa kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan agar spesifikasi dipatuhi;
Menyelesaikan masalah yang berbangkit;
Menganggar kuantiti dan kos bahan pembinaan dan buruh yang diperlukan
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:
penyelia tapak
kerani tapak bina
Ciri-Ciri Peribadi
Kebolehan akademik
Meminati profesion ini
Mempunyai pengetahuan dalam bidang sains, matematik dan teknikal
Sanggup bekerja tanpa mengira tempat dan waktu
Mahir dalam bidang komputer
Boleh terdedah kepada keadaan cuaca, bising, habuk
Bersedia menggunakan alat-alat keselamatan seperti kasut, topi keledar, sarung tangan dan lain-lain peralatan yang dibekalkan oleh pihak majikan.
Kelulusan
Memiliki Diploma Kejuruteraan Awam
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1113.20
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1200.00 – RM 2500.00

Prospek Kerjaya
Disektor awam peluang pekerjaan adalah baik. Mempunyai peluang kenaikan pangkat ke tingkatan kanan, tinggi dan sekiranya berminat untuk melanjutkan pelajaran keperingkat ijazah mereka layak ke jawatan jurutera dan seterusnya kejawatan yang lebih tinggi. Mereka boleh bekerja di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Penerbangan Awam, Lembaga Pelabuhan dan agensi-agensi lain.
Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di firma-firma juruperunding dan syarikat-syarikat yang berasaskan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti pembinaan bangunan, jalanraya, empangan, pelabuhan, projek-projek perumahan dan lain-lain.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1.  Universiti Teknologi Malaysia
2.  Universiti Teknologi Mara
3.  Politeknik-Politeknik (Jabatan Pendidikan)
4.  Kolej Tunku Abdul Rahman
5.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1.  Inti College
2.  Kolej Ikram
3.  L & G – Twintech Institute Of Technology
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM/SPMV sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris ,Matematik, Matematik Tambahan, Fizik atau mata pelajaran sains yang lain.
Juruteknik Awam

Juruteknik awam, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera awam, arkitek atau juruukur, menjalankan tugas teknik yang menyumbangkan kepada perancangan dan perlaksanaan projek pembinaan dan kejuruteran awam, termasuk reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan bangunan serta struktur lain seperti sistem bekalan air dan kumbahan, jambatan, jalan raya, empangan dan lapangan terbang.

Keterangan Tugas
Menjalankan atau membantu dalam ujian terhadap tanah dan bahan binaan yang dilakukan di luar atau di makmal;
Memberikan bantuan teknik berhubung dengan pembinaan bangunan dan struktur lain serta kaji ukur atau penyediaan laporan kaji ukur;
Mewakili arkitek bangunan dan jurutera awam ditapak pembinaan bagi memastikan pematuhan spesifikasi reka bentuk dan pengekalan piawaian yang diperlukan keatas bahan dan kerja;
Menggunakan pengetahuan teknik berhubung dengan prinsip dan amalan bangunan dan kejuruteraan awam untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
Membantu dalam penyediaan anggaran kuantiti serta kos bagi bahan dan buruh yang diperlukan untuk projek;
Mengelola penyelenggaraan dan pembaikan;
Menjalankan tugas-tugas berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaraanya:
penyelia kerja
juruteknik kaji ukur
penganggar
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai minat dalam bidang teknik
Cekap mengenalpasti punca masalah
Mampu membuat penyelesaian,
Berkebolehan untuk mmengenalpasti masalah dan mampu membantu menyelesaikan masalah
Tegas dalam membuat keputusan,
Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan
Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan
Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat
Mampu berhubungan dengan personel sokongan
Kelulusan
Lulus SPM/SPMV kepujian Bahasa Malaysia, matematik dan lulus sains. Lulus sijil dari politeknik/SKM lebih berfaedah.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.50
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 850.00 – RM 1500.00

Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya untuk juruteknik awam amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembinaan, pembuatan, pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi.
Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan, tertinggi. Boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pembantu Jurutera dan Jurutera dengan meningkatkan pengetahuan iaitu melanjutkan pelajaran ke IPTA samaada sepenuh masa, luar kampus atau melalui pengajian jarak jauh. Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.
Disektor Swasta pekerjaan ini kebanyakan terdapat di syarikat-syarikat pembinaan yang terlibat dengan pembinaan projek perumahan, jalaraya,jabatan dan infrastruktur dan lain-lain.
Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Awam
SPM/SPMV ———>POLITEKNIK (SIJIL) ———->JURUTEKNIK AWAM
Kejuruteraan Mekanikal ( Jurutera Mekanikal )

Jurutera mekanikal menjalankan tugas penyelidikan, memberi nasihat dan mereka bentuk mesin-mesin pengeluaran, jentera, loji, peralatan perindustrian. Membangunkan sistem perindustrian serta memberi nasihat serta mempastikan sistem tersebut berfungsi. Membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan jika perlu. Mengkaji dan memberi nasihat berhubung dengan aspek teknologi bahan, produk, proses serta prosedur penyelenggaraaan yang tertentu.

Keterangan Tugas
Memberi nasihat dan mereka bentuk jentera dan alat bagi kerja-kerja pembuatan, perlombongan, pembinaan, pertanian dan perindustrian yang lain;
Memberi nasihat serta mereka bentuk motor dan enjin stim dan pembakaran dalaman, mesin, enjin bukan elektrik yang lain yang digunakan untuk pendorongan lokomotif, kenderaan, pesawat udara atau untuk menghidupkan jentera perindustrian dan jentera-jentera lain;
Memberi nasihat dan mereka bentuk badan, struktur utama, kerangka kapal, pesawat udara, kenderaan darat dan peralatan pesawat udara lain.
Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem gantungan, brek, komponen-komponen lain;
Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem, peralatan pemanasan, pengalihudaraan serta penyejukan;
Memberi nasihat dan mereka bentuk bahagian bukan elektrik bagi perkakas atau produk seperti pemprosesan data, komputer, kamera, projektor dll;
Menentukan dan memeriksa kaedah pengeluaran atau pemasangan serta cara kerja bagi mesin, jentera, perkakas, motor, enjin pertanian, loji peralatan atau sistem perindustrian;
Mewujudkan piawaian dan prosedur kawalan, mengesan dan memperbaiki bagi memastikan mesin, jentera, perkakas, motor, enjin serta loji, peralatan atau sistem perindustrian berfungsi dengan cekap dan selamat;
Mengatur serta mengarah penyelenggaraan dan pembaikkan mesin, jentera, perkakas, motor, enjin serta loji, peralatan atau sistem perindustrian yang sedia ada;
Mengkaji serta memberi nasihat berkaitan aspek teknologi bahan, produk atau menentukan proses;
Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar-pakar lain yang berkaitan;
Menyelia pekerja yang berkaitan.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:
Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian
Jurutera Kuasa Nuklear
Jurutera Pemanasan, Pengalihanudara, Penyamanan Udara Dan Penyejukan
Jurutera Kenderaan /Automotif
Jurutera Mekanik/Aeronautik
Jurutera Marin Dll
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak
Minat dalam keushawanan
Ketepatan dalam kerja
Kecenderungan kepada bidang mekanik
Minat dalam proses-proses mekanik
Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Boleh bekerja berpasukan secara berpasukan
Mempunyai minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian, Dll.
Kelulusan
Ijazah Kejuruteraan Mekanikal atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 2500.00 - RM 8000.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Syarikat Telekom Malaysia dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.
Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.
Di sektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Teknologi Malaysia
4.  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5.  Universiti Teknologi Mara
6.  Universiti Sains Malaysia
7.  Universiti Putra Malaysia
8.  Universiti Malaysia Sarawak
9.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
10.  Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Universiti Teknologi Petronas
3.  Universiti Multimedia Malaysia
4.  Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd
5.  Institut Teknologi Pertama
6.  Kolej Ikram
7.  Inti College
8.  Kolej Linton
9.  L & G Twintech Institute Of Technology
10.  Sepang Institute Of Technology Dll
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.
Juruteknik Mekanikal

Juruteknik mekanikal menjalankan tugas teknik biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera mekanikal yang meyumbang kepada reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan loji dan peralatan yang berfungsi secara mekanik.

Keterangan Tugas
Membantu dalam kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berkenaan dengan perkakas mesin, enjin kenderaan, pesawat, pemasangan, pemanasan, pengalihudaraan dan penyejukan serta loji dan peralatan lain yang berfungsi secara mekanik;
Mereka bentuk dan menyediakan susun atur pemasangan mesin dan jentera;
Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;
Membantu dalam penyeliaan teknik berkenaan dengan jentera serta prinsip dan amalan kejuruteraan mekanik supaya dapat mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
Membantu dalam pembangunan serta mengawasi perlaksanaan piawaian dan prosedur keselamatan bagi kerja kaji ukur marin berhubung dengan badan, peralatan dan muatan kapal;
Menjalankan kerja-kerja berkaitan serta menyelia pekerja-pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:
Juruteknik Motor Dan Enjin
Juruteknik Kereta
Juruteknik Aeroangkasa Atau Aeronautik
Jeruteknik Sistem Dan Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara
Juruteknik Marin
Juruteknik Penganggar/Mekanik
Juruteknik Ujian
Mekanik Jentera Am
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak
Minat dalam keusahawanan
Ketepatan dalam kerja
Kecenderungan kepada bidang mekanik
Minat dalam proses-proses mekanik
Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Kebolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian, Dll.
Kelulusan
Lulus SPM/SPMV dengan kepujian Bahasa Malaysia serta lulus matematik dan mata pelajaran sains.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.50
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 750.00 - RM 2000.00

Prospek Kerjaya
Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.
Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi dan kejawatan yang lebih tinggi. Sesaorang juruteknik boleh melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS peringkat diploma atau ijazah bagi melayakkannya memohon ke jawatann yang lebih tinggi.
Pusat-Pusat Latihan Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Politeknik Di Bawah Kementerian Pendidikan
Institut Latihan Jabatan Tenaga Rakyat
Institut Latihan Belia Negara
Institut Kemahiran Mara/Pusat Giat Mara
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM/SPMV lulus Bahasa Malaysia, Matematik dan Sains
Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Mekanikal
SPM/SPMV ————->  IKM  ————-> JURUTEKNIK
————-  IKBN  ————->
————->  POLITEKNIK (SIJIL)  ————->
————->  ILJTR  ————->
Mekanik Jentera Am

Membuat kerja-kerja membaiki, servis berbagai jenis mesin, jentera, enjin dan lain-lain alat mekanikal (kecuali kereta motor, enjin kapal terbang, peralatan kapalterbang, peralatan elektrik dan alatan-alatan lain) didalam bengkel atau ditempat-tempat dimana ia digunakan. Memeriksa mesin yang rosak. Membuka sebahagian, menukar sebahagian yang rosak. Memasang semula dan memastikan pemasangan itu betul, menguji dan mempastikan ianya berfungsi dengan baik.

Keterangan Tugas
Mekanik Jentera Am membuat kerja-kerja membaiki perbagai jenis mesin jentera dan alat mekanikal.
Memasang dan memastikan pemasangan dilakukan dengan betul.
Menguji dan membuat penyelarasan keatas alat atau mesin yang telah siap dipasang untuk memastikan jentera atau mesin tersebut berfungsi.
Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:
Mekanik Mesin Pejabat
Mekanik Mesin Tekstil
Mekanik Mesin Pembinaan
Mekanik Mesin Perlombongan
Mekanik Mesin Percetakan
Mekanik Mesin Turbin
Mekanik Alat Penyejukan/Pendinginan Udara
Mekanik Enjin Disel
Mekanik Enjin Kapal Laut
Mekanik Mesin Jahit
Mekanik Otomotif
Mekanik Penyelenggara Loji Dll.
Ciri-Ciri Peribadi
Individu yang berminat dalam bidang ini perlu mempunyai kecenderungan bekerja dengan peralatan mekanikal serta mempunyai semangat tidak mudah berputus asa.
Individu yang berminat bekerja didalam bengkel/kilang dan kadangkala terpaksa bertugas diluar.
Keadaan tempat kerja biasanya kotor dan berminyak.
Kelulusan
Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional/Teknik ) atau Sijil dari institusi-institusi latihan kemahiran awam.
Sijil kemahiran daripada institusi-institusi kemahiran swasta.
Jurugegas Jentera Am

Pekerja-pekerja dalam kumpulan ini menjalankan kerja-kerja membuat, menyusun dan memasang dengan menggunakan peralatan tangan dan membuat pelarasan pada mesin/jentera, menempat dan memasang berbagai jenis mesin/jentera, enjin dan kelengkapan mekanikal (Kecuali kenderaan motor, enjin kapalterbang, peralatan elektrik dan alat-alat jitu).

Keterangan Tugas
Jurugegas Jentera Am bertugas membuat, menggegas dan memasang pelbagai jenis jentera, enjin dan peralatan mekanik.
Meneliti lukisan dan spesifikasi barang yang akan dibuat dan mengira ukurannya
Mengesat dan mengendalikan perkakas mesin untuk memotong dan membentuk bahagian logam menurut spesifikasi tertentu
Memeriksa dan menanda dimensi ditempat tertentu atas logam untuk dipotong dan bentuk bahagian logam mengikut spesifikasi dengan mengguna mesin pemotong dan sebagainya.
Memeriksa dengan teliti benda kerja dengan mengguna mikrometer, alat pengukur metri melas, saparuh lindup dan berkaitan.
Ciri-Ciri Peribadi
Berminat bekerja di bengkel/kilang dan bekerja diluar, ditapak binaan dan lombong
Boleh bekerja dalam keadaan panas dan bunyi bising.
Tempat kerja yang berselerak dengan berbagai peralatan tangan, alat pengukur, serpihan-serpihan logam yang telah dipotong dan diasah.
Perlu berkotor dengan minyak pelincir dan geris.
Boleh menggunakan alat-alat keselamatan seperti sarung tangan, cermin mata keselamatan, kasut keselamatan dan sebagainya.
Kelulusan
Lulus SPM/SPMV dari sekolah vokesional/teknik atau lulusan SKM dari Institut Latihan Kemahiran dalam bidang yang berkaitan.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 489.50
ETP RM 135.00
EKA RM 65.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 600.00 – RM 1500.00

Prospek Kerjaya
Peluang kerjaya dibidang ini terbuka luas dan boleh meningkat keperingkat penyelia juga membuka perusahaan sendiri setelah mempunyai pengalaman dan kemahiran serta modal.
Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran, KTM Berhad, Percetakan Nasional Negara, Jabatan Penerbangan Awam dan Lembaga-Lembaga Pelabuhan, Badan-Badan Berkanun dan Penguasa-Penguasa Tempatan.
Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di bengkel/kilang industri tekstil, kejuruteraan jentera dan kilang yang membuat alat ganti.
Pusat-Pusat Latihan Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:
Institut Latihan Perindustrian (JTR)
Institut Kemahiran Belia Negara
Institut Kemahiram Mara
Pusat Giat Mara
Pusat Latihan Kemahiran Swasta Seperti Midas, Fit Dll.
Syarat-Syarat Kemasukan
Tamat tingkatan 5
Kejuruteraan Elektrik ( Jurutera Elektrik )

Jurutera elektrik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat, mereka bentuk, membangunkan dan menyelia pembuatan, pemasangan, operasi dan penyelenggaraan, baik pulih peralatan, mesin dan sistem untuk penjanaan, pengagihan, penggunaan dan pengawalan kuasa elektrik. Mereka juga terlibat dalam perkembangan dan pembuatan berbagai jenis alat elektrik. Menguji dan menyelesaikan masalah operasi dan menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan.

Keterangan Tugas
Menganalisa dan menyelesaikan masalah kejuruteraan;
Merancang dan mereka bentuk pembuatan dan pemasangan peralatan dan kemudahan kuasa elektrik;
Menentukan jenis dan susunan litar, transformer, litar pintas, talian penghantaran dan peralatan lain;
Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem bagi motor elektrik, kuasa tarikan elektrik dan peralatan lain atau perkakas elektrik domestik;
Mentafsir spesifikasi, lukisan, piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan perlatan kuasa elektrik dan peggunaannya;
Menyusun dan mengurus sumber yang digunakan dalam membekalkan komponen, mesin perkakas dan peralatan elektrik;
Menyediakan jadual penghantaran dan pemasangan mesin, suis gear, kabel dan kelengkapan;
Menyelia operasi penyelenggaraan stesen kuasa, sistem penghantaran dan pengagihan dan loji perindustrian;
Menyediakan piawaian dan prosedur kawalan untuk memastikan sistem penjanaan dan pengagihan, motor dan peralatan elektrik berfungsi dengan cekap dan selamat;
Mengesan dan membaiki kerosakan;
Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaiatan;
Membuat kerja-kerja penyeliaan dll.
Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaraanya:
Jurutera Penjanaan Kuasa
Jurutera Pengagihan Dan Penghantaran Kuasa
Jurutera Pencahayaan Elektrik
Jurutera Peralatan Elektromekanik
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Analisa, minda yang analitik
Cekap mengenalpasti punca masalah
Mampu membuat penyelesaian,
Berkebolehan untuk menganalisa kesulitan dan mampu menterjemahkan kepada bentuk yang praktikal
Tegas dalam membuat keputusan,
Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan
Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan
Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat
Profesional dalam hubungan dengan personel sokongan
Cepat sedar, memahami isu sosial dan masalah alam sekitar
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda dalam kejuruteraan elektrik
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1850.00 – RM 4850.00

Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya untuk jurutera elektrik amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembuatan, pemesatan pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi.
Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi sehingga ke Pengarah, Pengurus atau Pengurus Besar. Bagi yang berminat menjadi Pensyarah di IPTA mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang kejuruteraan elektrik.
Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.
Disektor swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di kilang-kilang terutama sekali disektor pembuatan, telekomunikasi, kilang, loji DLL . Mereka boleh menjadi juruperunding bertauliah dan menjadi usahawan sendiri.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Sains Malaysia
4.  Universiti Teknologi Malaysia
5.  Universiti Putra Malaysia
6.  Universiti Malaysia Sabah
7.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
8.  Universiti Teknologi Mara
9.  Politeknik-Politeknik
10.  Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Inti College
3.  Kolej Bandar Utama
4.  Kolej Ikram
5.  L & G – Twintech Institute Of Technology
6.  Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (Ptpl)
7.  Sedaya College
8.  Sepang Institute Of Technology
9.  Taylor’s College
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik, Matematik Tambahan atau lulus STPM Gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau yang berkaitan.
Juruteknik Elektrik

Juruteknik elektrik menjalankan tugas teknik di bawah arahan dan penyeliaan jurutera elektrik yang menyumbang kepada rekabentuk, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem dan peralatan elektrik.

Keterangan Tugas
Membantu membuat kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berkenaan dengan sistem, peralatan dan kemudahan elektrik serta menguji prototaip;
Membantu menyediakan reka bentuk dan susur atur pemasangan dan litar elektrik;
Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;
Membantu penyeliaan teknik bagi pembuatan, pemasangan, penggunaan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem dan peralatan elektrik;
Menggunakan pengetahuan teknik berhubung dengan teori dan amalan kejuruteraan elektrik bagi mengenal pasti serta menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:
Juruteknik Voltan Tinggi
Juruteknik Kuasa
Juruteknik Ppenghantaran Kuasa Elektrik
Juruteknik Penganggar
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai minat dalam bidang teknikal
Cekap mengenalpasti punca masalah
Mampu membantu membuat penyelesaian,
Tegas dalam membuat keputusan,
Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan
Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan
Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat
Berkebolehan dalam hubungan dengan personel sokongan
Cepat sedar, memahami isu sosial dan masalah alam sekitar
Kelulusan
Lulus SPM/SPMV, kepujian Bahasa Malaysia serta kepujian dalam matematik serta dalam mata pelajaran sains. Memiliki sijil politeknik/SKM lebih berfaedah.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.50
ETP RM 130.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 800.00 – RM 1500.00
Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya untuk juruteknik elektrik amat cerah di Malaysia berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembuatan, kepesatan pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi. Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan dan tertinggi.
Boleh melanjutkan pelajaran secara sepenuh masa atau luar kampus atau pengajian jarak jauh di IPTA dalam negara bagi meningkat kejawatan yang lebih tinggi.
Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.
Disektor Swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di industri pembuatan, telekomunikasi, pembinaan, loji DLL .
Penjaga Elektrik

Pekerja-pekerja dalam kumpulan ini menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan membaiki janakuasa elektrik dan peralatan elektrik di tempat ia digunakan. Menjalankan tugas sebagai jurugegas dan ditambah dengan kerja-kerja menyelenggara dan membaiki peralatan tersebut umpamanya stesyen janakuasa besar dan kecil.
Tugas-tugas termasuk
Memasang, menyelenggara dan membaiki sistem pendawaian elektrik dan peralatan yang berkaitan di pelbagai bangunan seperti sekolah, hospital, pertubuhan komersil, bangunan kediaman dan struktur lain;
Memasang, melaraskan dan membaiki pelbagai jenis jentera dan motor elektrik, penjaga, gear suis dan perkakas kawalan, peralatan atau bahagian elektrik lif dan peralatan yang berkaitan;
Memasang, melaraskan dan membaiki bahagian elektrik perkakas rumah, mesin perindustrian dan perkakas yang lain atau perkakas elektrik kapal terbang, kapal dan kenderaan;
Memasang, menyelenggara dan membaiki peralatan elektrik di panggung dan studio radio atau televisyen;
Memeriksa dan menguji produk keluaran elektrik;
Merancang dan menjalankan penyelenggaraan pencegahan dan berjadual bagi pemasangan elektrik;
Menjalankan tugas-tugas berkaitan;
Menyelia pekerja-pekerja lain.
Contoh Pekerjaan Yang Dikelas Di Sini:
Jurugegas Elektrik
Juruelektrik Lif/Peralatan Yang Berkaitan
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kesihatan yang baik
Tidak cacat anggota, mempunyai penglihatan yang baik dan tidak rabun warna
Boleh bekerja di luar pejabat
Bekerja di stesyen janakuasa besar atau kecil
Boleh bekerja dengan teliti dan sentiasa mempastikan tidak ada sebarang kerosakan berlaku
Mampu mengambil langkah-langkah segera sekiranya berlaku sebarang kerosakan
Boleh bekerja dalam semua keadaan cuaca
Tidak gentar dan berani memanjat tempat-tempat tinggi
Perlu menjaga keselamatan diri sentiasa berwaspada semasa menjalankan tugas
Kelulusan
Sekurang-kurang SRP/PMR dan memiliki SIJIL PENJAGA ELEKTRIK dari Jemaah Bekalan Elektrik dan Gas
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.50
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1500.00++ (Dibincangkan mengikut kelulusan dan pengalaman)

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya untuk bangunan-bangunan kerajaan. Di jabatan yang terdapat janakuasa elektrik kecil atau besar.
Di sektor swasta jawatan ini boleh diperolehi di kebanyakan sektor. Memandangkan kemajuan pesat dari segi keperluan tenaga elektrik dalam bidang ini semakin baik, seseorang yang berpengalaman dan cekap akan mudah dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi.
Kejuruteraan Kimia ( Jurutera Kimia )

Jurutera Kimia menjalankan penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan untuk perlarutan, penurasan, kesejatan, kekontangan, penurunan, kepekatan, kombinasi, penghabluran dan lain-lain operasi untuk membuat kimia berat atau kimia halus mengikut spesifikasi. Mengkaji proses-proses yang sedia ada atau alat kelengkapan yang digunakan, kecekapan dan tahap pengeluarannya. Menjalankan kajian mengenai prinsip-prinsip kimia, fizik, dan kaji dayagerak haba untuk mencipta proses-proses baru. Memperbaiki rekabentuk alat kelengkapan bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran. Menyelia pemasangan alat kelengkapan untuk pengeluaran berasaskan skel yang besar bagi tujuan komersial. Mengkaji sifat-sifat kimia yang berbagai atau barang-barang kimia seperti asid, rayon, pencelup-pencelup yang dicipta di makmal dan mencipta proses-proses dan alat kelengkapan untuk membuatnya. Menyelia dan meyelaras aktiviti-aktiviti pekerja yang menjalankan mesin-mesin pencanai, penyembur, pencelup, reaktor dan lain-lain alat kelengkapan untuk mempastikan bahan-bahan mentah diperlukan dengan cekap melalui proses-proses kimia, mekanik dan proses-proses lain.

Keterangan Tugas
Menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat serta membangunkan reka bentuk proses dan peralatan kimia secara komersil untuk menapis minyak mentah, cecair atau gas yang lain;
Mengeluarkan bahan dan benda seperti bahan terbitan petroleum, letupan, produk makanan, minuman, ubat atau bahan sintetik;
Menentukan aspek yang berkaitan dengan pembinaan loji perkilangan kimia;
Menentukan kaedah, bahan dan piawaian kualiti pengeluaran serta memastikannya selaras dengan spesifikasi;
Menyediakan piawaian kawalan dan prosedur kawalan bagi memastikan keselamatan, perlindungan alam sekitar dan kecekapan dalam operasi dan proses pembuatan;
Mengesan dan membaiki kerosakan;
Mengatur dan memberi nasihat berhubung dengan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan yang sedia ada;
Mengkaji dan memberi nasihat berkenaan aspek teknologi bahan, produk serta proses-proses berkaitan;
Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaitan;
Menyediakan laporan analisis dan lain-lain tugas yang berkaitan.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:
Jurutera Kimia Petroleum Dan Gas
Jentera Kimia Cat Dan Varnis
Jurutera Kimia Baja
Jurutera Kimia Produk Farmaseutikal
Jurutera Kimia Makanan
Ahli Teknologi Plastik
Ahli Teknologi Getah, Dll
Ciri-Ciri Peribadi
Kebolehan akademik
Berkecenderungan dan berminat dalam bidang sains dan kaedah saintifik
Berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan
Berminat membuat uji kaji di makmal
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Kebolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian, Dll.
Kelulusan
Ijazah Kejuruteraan Kimia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 2500.00 - RM 8000.00

Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , Jabatan Alam Sekitar serta jabatan -jabatan lain yang berkaitan..
Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.
Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Terdapat di syarikat minyak, kimia, perlombongan, seramik, elektronik dan gentian. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan Kimia dan Pengeluaran, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Sains Malaysia
4.  Universiti Teknologi Malaysia
5.  Universiti Putra Malaysia
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Antaranya :-
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Universiti Teknologi Petronas
3.  Inti College Malaysia
4.  Kolej Linton
5.  L & G Twintech Institute Of Technology
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.
Pembantu Kejuruteraan Kimia ( Pembantu Teknik )

Pembantu Kejuruteraan Kimia menjalankan tugas-tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan Jurutera Kimia yang menyumbang kepada pembangunan proses dan rekabentuk perindustrian kimia, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia.

Keterangan Tugas
Membantu dalam penyelidikan bagi mencipta proses dan loji pembuatan yang baru;
Memperbaiki atau mencipta proses baru untuk mengeluarkan bahan-bahan secara kimia atau fizik pada tahap skel komersil;
Membantu dengan penyeliaan teknik pembinaan, pemasangan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji;
Menggunakan pengetahuan teori dan praktik kejuruteraan kimia bagi mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang berbangkit semasa menjalankan kerja;
Memeriksa dan menguji kerja yang telah siap bagi memastikan kepatuhan kepada spesifikasi dan piawaian keselamatan;
Boleh menggunakan topi keledar, sarung tangan, kasut keselamatan serta pakaian seragam.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Di Bidang Ini Antaranya:
Pembantu Kejuruteraan Kimia Petroleum
Pembantu Kejuruteraan Kimia Gas Asli, Dll.
Ciri-Ciri Peribadi
Kebolehan akademik;
Berkecenderungan dan berminat dalam penggunaan praktik ilmu kimia, fizik dan matematik;
Boleh berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan;
Berminat menbuat uji kaji dimakmal;
Boleh menyelesaikan masalah;
Boleh bekerja berpasukan;
Minda yang kreatif. Dll
Kelulusan
Diploma Kejuruteraan Kimia atau petroleum atau setaraf dengannya.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1113.20
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1500.00 – 2500.00

Prospek Kerjaya
Disektor awam peluang adalah baik. Mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat ke jawatan penyelia pengeluaran atau penyelengaraan. Berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan tingkatan kanan, khas dan seterusnya ke jawatan tertinggi mengikut skim perkhidmatan. Bagi yang berminat untuk melanjutkan pelajaran boleh menyambung pelajaran ke IPTA/IPTS tempatan ke peringkat ijazah secara sepenuh masa, sambilan, pengajian luar kampus dan pengajian jarak jauh. Jawatan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dll.
Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di kilang-kilang memproses bahan-bahan mentah kepada barang-barang seperti baja, barang-barang farmasi, cat, plastik, petroleum, serbuk pencuci, bahan kimia industri dan lain-lain
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Kolej Universiti Terengganu
Universiti Teknologi Mara
Perancangan Kerjaya Sebagai Pembantu Jurutera Kimia
JURUTEKNIK RENDAH(PMR)) ——� JURUTEKNIK(SPM/SPMV/ SIJIL POLITEKNIK ——� PEM. JURUTEKNIK(DIPLOMA)
Juruteknik Kejuruteraan Kimia

Juruteknik kejuruteraan kimia menjalankan tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera kimia yang menyumbang kepada proses, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia

Tugas-tugas termasuk
Membantu dalam penyelidikan untuk membangunkan proses dan loji pembuatan yang baru atau yang lebih baik bagi tranformasi bahan secara kimia atau fizik pada sekala komersil
Mereka bentuk dan menyediakan susun atur loji kimia mengikut spesifikasi yang ditetapkan
Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan loji
Memberi khidmat penyeliaan teknik bagi pembinaan, pemasangan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia untuk memastikan prestasi yang memuaskan serta mematuhi spesifikasi dan peraturan
Mengemukakan pengetahuan teknik berhubung dengan prinsip dan amalan kejuruteraan kimia supaya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja
Menjalankan tugas-tugas berkaitan
Menyelia pekerja-pekerja lain
Contoh Pekerjaan Yang Dikelas Di Sini:
Juruteknik Kejuruteraan Petroleum
Juruteknik Kejuruteraan Gas Asli
Juruanalisa Teras (Petroleum/Gas)
Pengaggar
Pembantu Makmal
Ciri-Ciri Peribadi
Kebolehan akademik
Berkecenderungan dan berminat dalam bidang sains dan kaedah saintifik
Berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan
Berminat membuat uji kaji di makmal
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Kebolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian, Dll
Kelulusan
Lulus SPM/SPMV dengan kepujian Bahasa Malaysia serta kepujian dalam Matematik, Kimia atau mata pelajaran sains
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.50
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 800.00 – RM 2000.00
(Dibincangkan mengikut kelulusan dan pengalaman)
Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Alam Sekitar serta jabatan – jabatan lain yang berkaitan.
Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi. Bagi yang berminat untuk menyambung pelajaran mereka boleh berbuat demikian samada belajar sepenuh masa, atau sambilan dan pengajian jarak jauh di IPTA/IPTS tempatan. Setelah memiliki kelulusan tersebut mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi.
Di sektor swasta jawatan ini boleh diperolehi diindustri petroleum, carigali minyak serta syarikat-syarikat pembuatan yang berasaskan bahan mentah seperti minyak kelapa sawit dan lain-lain yang melibatkan kerja-kerja penyelidikan dimakmal.
Kejuruteraan Elektronik ( Jurutera Elektronik)

Jurutera elektronik menjalankan penyelidikkan dan memberi nasihat dengan menggunakan pengetahuan dan kaedah saintifik dan kejuruteraan untuk mewujud, membangun dan menyelenggarakan barangan, sistem dan komponen elektronik. Merekabentuk, membangun dan menguji barangan dan peralatan elektronik yang digunakan dalam bidang instrumentasi, kenderaan, telekomunikasi, pengemudian, komputer, perubatan dan hiburan,dll.

Keterangan Tugas
Memberi nasihat dan merekabentuk, membina pelbagai peralatan elektronik dari papan suis hingga kepada perkakas elektronik yang lebih rumit termasuk barangan pengguna seperti komputer persendirian, set televisyen serta komponen barangan elektronik pengguna yang lain;      Membuat penyelidikan serta merekabentuk proses-proses yang diperlukan untuk pembuatan barangan;
Mengurusselia dan menyelaras kerja-kerja para teknik dalam rekabentuk produk atau pengeluaran;
Merekabentuk dengan menggunakan hasil penyelidikan mereka untuk menghasilkan model produk yang akan dibangunkan dan mengubahsuainya mengikut keperluan pasaran,
Memberi nasihat dan membuat kerja-kerja kawalan mutu, memeriksa dan menguji serta memasang sistem elektronik juga memastikan hasil pengeluarannya bermutu tinggi mengikut standard serta memenuhi spesifikasi dan piawaian keselamatan yang ketat;
Memberi nasihat dan serta mengkaji cadangan rekabentuk, mendraf laporan dan mengemukakan syor tentang rekabentuk, pembangunan dan pembuatan produk dan system yang boleh dipasarkan;
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:
Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian
Jurutera Kuasa Nukleur
Jurutera Pemanasan, Pengalihanudara, Penyamanan Udara Dan Penyejukan
Jurutera Kenderaan /Otomotif
Jurutera Mekanik/Aeronautik
Jurutera Marin Dll
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak
Minat dalam keusahawanan
Ketepatan dalam kerja
Kecenderungan kepada bidang mekanik
Minat dalam proses-proses mekanik
Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan
Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik
Kebolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian, Dll.
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 2500.00 - RM 8000.00

Prospek Kerjaya
Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Telekom dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.
Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.
Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi lain atau lain-lain badan berkanun.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Teknologi Malaysia
4.  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5.  Universiti Teknologi Mara
6.  Universiti Sains Malaysia
7.  Universiti Putra Malaysia
8.  Universiti Malaysia Sarawak
9.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Universiti Teknologi Petronas
3.  Kolej Ikram
4.  Inti College Malaysia
5.  Kolej Linton
6.  L & G Twintech Institute Of Technology
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.
Jurutera Kawalan Kualiti

Menjalankan tugas penyelidikan, memberi nasihat, atau membangunkan kecekapan pengeluaran perindustrian dan kajian masa dan gerakan, kajiukur kuantiti serta mengkaji dan memberi nasihat mengenai aspek teknologi berhubung dengan bahan, produk dan proses pembuatan yang tertentu. Memeriksa dan menguji bahan-bahan mentah dan barang-barang siap dalam kilang bertepatan dengan piawaian yang telah ditentukan. Menjalankan ujian fizikal bahan-bahan yang berpadan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Memeriksa barang-barang siap dan separuh siap mengikut kaedah-kaedah kawalan kualiti dalam ujian beban, kelenturan, daya tahan, kekerasan dan lain-lain ujian yang tertakluk kepada nilai komponen atau kepentingan barang.

Keterangan Tugas
Menyelia dan mengawal pengeluaran untuk mengekalkan peratus penolakan yang minima;
Menyimpan rekod kerja dengan menunjukkan jenis barang yang diperiksa, peratus penolakan dengan alasan yang kukuh;
Mengesahkan barang-barang berpadanan dengan piawaian yang ditentukan;
Menjalankan kaedah-kaedah kawalan kualiti dalam ujian beban, kelenturan, daya tahan, kekerasan dan lain-lain ujian mengikut kepentingan barang-barang.
Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:
Jurutera Kawalan Mutu
Jurutera Pengeluaran
Jurutera Kimia
Jurutera Proses
Ahli Kimia
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai kebolehan akademik
Cenderung dan berminat dalam kerja kajian sains
Mahir berbahasa Inggeris
Tegas, dedikasi dan bertanggunjawab terhadap kerja
Boleh memberi arahan dan cadangan yang berkesan
Boleh bercampur gaul dengan luar
Kelulusan
Ijazah dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan. Seperti Kejuruteraan Mekanikal/Kimia/Awam/Elektrikal/Elektronik/Industri/Pengeluaran/Pengeluaran/Pembuatan dll.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1591.70
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1850.00 – RM 4500.00
Prospek Kerjaya
Peluang pekerjaan bagi jawatan ini amat baik. Disektor awam jawatan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, SIRIM dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Berpeluang dinaikkan pangkat ke tingkatan kanan dan seterusnya ke gred-gred tingakatan tertinggi.
Disektor swasta jawatan ini banyak terdapat di kilang-kilang pembuatan, sektor pembinaan, firma-firma juruperunding. Berpeluang kenaikkan pangkat kejawatan jurutera kanan, Pengurus Pengeluaran, Pengurus Kawalan Mutu, Pengurus Loji sehingga ke Pengarah Urusan.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
Universiti Malaya
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Mara
Universiti Sains Malaysia
Universiti Malaysia Sarawak
Universiti Malaysia Sabah
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Institut Teknologi Tun Hussein Onn
Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
Universiti Tenaga Nasional
Adorna Institute Of Technology
Institut Teknologi Pertama
Inti College
Kolej Ikram
L&G-Twintech Institute Of Technology
Sepang Institute Of Technology . Dll

Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik, Matematik Tambahan atau STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik dan mata pelajaran berkaitan.

Maklumat Kerjaya:
Kerjaya Di Bidang I.T.(Information Technology)

Kerjaya Di Bidang I.T.(Information Technology)
 1. Pakar Grafik Berkomputer
 2. Juruanalisis Sistem Komputer
 3. Pengatur Cara Komputer
 4. Operator Mesin Prosesan Data (OMPD)
 5. Juruteknik CAD/CAM
 6. Juruteknik Sokongan Komputer
Pakar Grafik Berkomputer
Keterangan Tugas
Mereka bentuk spesifikasi untuk pembangunan dan penukaran kelengkapan grafik samada dari segi perisian atau perkakasan mengikut kehendak pengguna.
Mengkod, menguji dan menilai perisian grafik.
Menyediakan buku panduan teknikal.
Memeriksa perkakasan grafik dipasang dengan betul dan menjalankan pelbagai ujian.
Mengadakan demonstrasi kepada pengguna serta memberi nasihat berkaitan masalah teknikal.
Menganalisa dan menyelesai masalah pengendalian perisian dan perkakasan grafik.
Menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Di bidang Ini Di antara:
Pengatur Program, Multimedia
Pengatur Program, Analisis
Pereka Bentuk, WEB
Pemaju Perisian
Ciri-Ciri Peribadi
Minat dalam pengkomputeran
Kreatif dan berimaginasi
Minat mata pelajaran Sains, Matematik, Perniagaan
Sukakan suasana dan pekerjaan artistik
Sensitif kepada persekitaran
Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.
Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.      Mudah menyesuaikan diri
Cekap
Cergas
Lembut
Kelulusan
Diploma Sains Komputer
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,109.90
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1,300.00 – 3,000.00

Prospek Kerjaya
Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersil, perusahaan dan perniagaan, jualan, bekerja sendiri dan lapangan pakar runding.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Universiti Teknologi Mara
Universiti Teknologi Malaysia
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Kolej Disted-Stamford
Kolej IKRAM
L&G-Twintech Institute of Technology
Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)
Systematic Education Group Berhad
Kolej Teknologi Praktikal
Syarat Kemasukan
SPM atau SPMV atau setaraf dengannya.
Juruanalisis Sistem Komputer

Keterangan Tugas

Mengumpul dan menganalisa fakta tentang operasi, prosedur dan sistem untuk memindahnya kepada bentuk program yang sesuai bagi peralatan prosesan data.
Mengkaji melalui pemerhatian dan membincang dengan semua pihak pekerja untuk menentukan keperluannya mengikut objektif organisasi.
Mencadangkan penggunaan komputer untuk meningkatkan kecekapan produktiviti dan keuntungan organisasi.
Menyediakan spesifikasi program untuk tindakan Pengatur Cara Komputer.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini:
Juruanalisis, Sistem Komputer
Juruanalisis, MIS
Pereka Bentuk, WEB
Juruanalisis, Komunikasi/Komputer
Juruanalisis, Pangkalan Data/Komputer
Pemaju Perisian
Juruanalisis, PDE
Ciri-Ciri Peribadi
Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional
Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu
Bekerja ikut sistem
Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.
Kemahiran berkomunikasi, bertutur dan menulis.
Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Suka ikut perintah
Berterus terang
Materialistik
Praktikal
Jujur
Bersungguh-sungguh dan teliti
Kelulusan
Ijazah Sains Komputer
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,442.10
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 2,639.00 – 6,123.00

Prospek Kerjaya
Terdapat peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan, termasuk kejuruteraan diikuti dengan organisasi komersil seperti syarikat perisian, syarikat insurans, bank, institusi kewangan, syarikat minyak, pentadbiran awam. Juga berpeluang dalam jualan, bekerja sendiri dan lapangan pakar runding.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Malaysia Sabah
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Asia Pacific Institute of Information Technology
Kolej INTI
Kolej Bandar Utama
L&G-Twintech Institute of Technology
Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dan STPM atau setaraf sekurang-kurang Gred E dalam Kertas Am, dan 2 kelulusan Gred E atau 1 kelulusan Gred E dan 2 kelulusan Gred R.
Pengatur Cara Komputer

Keterangan Tugas

Mengkaji tujuan sesuatu rancangan, pengeluaran yang diperlukan, sumber dan jenis data kemasukan, membuat semakan dalaman dan kawalan yang diperlukan.
Menyediakan carta dan rajah pengaliran kerja serta menyusun langkah untuk penyediaan data dalam operasi pemprosesan komputer.
Menukar carta dan rajah pengaliran kerja menjadi program komputer .
Mengadakan percubaan dengan data sampel untuk menguji program komputer.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Pengatur Program, Komputer
Pengatur Program, Komunikasi
Pengatur Progran, Pangkalan Data
Pengatur Program, Sistem
Pengatur Progran, Analisis
Pengatur Program, Multimedia
Ciri-Ciri Peribadi
Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional
Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu
Bekerja ikut sistem
Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.
Kemahiran berkommunikasi, bertutur dan menulis.
Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Menyesuaikan diri-mudah ikut
Cekap
Cergas
Praktikaldiri
Tidak Berkhayal
Kelulusan
Diploma Sains Komputer
Gaji Dan Faedah-Faeadah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,109.90
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan 1,419.00 – 3,202.00

Prospek Kerjaya
Meningkatkan diri ke jawatan Perancang Sistem/Juruanalisa Sistem dan Pengurus Bahagian Komputer. Terdapat peluang pekerjaan di syarikat perisian, syarikat insurans, bank, institusi kewangan, syarikat minyak, pentadbiran awam.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Universiti Teknologi Mara
Universiti Teknologi Malaysia
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Kolej Disted-Stamford
Kolej IKRAM
L&G-Twintech Institute of Technology
Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)
Systematic Education Group Berhad
Kolej Teknologi Praktikal
Syarat Kemasukan
SPM atau SPMV atau setaraf sekurang-kurang 3 kepujian termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia,Matematik dan 1 mata pelajaran yang diiktirafkan oleh Institusi berkenaan.
Operator Mesin Prosesan Data (OMPD)

Keterangan Tugas

Memasukkan data daripada bahan sumber kepada penstoran dan pemprosesan yang serasi dengan komputer
Menyemak, membetulkan dan mengemaskinikan data yang dimasukkan, jika perlu
Memastikan bahan-bahan keperluan komputer seperti yang di arahkan
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Di antara:
Operator Kemasukan Data
Kerani, Kemasukan Data/Komputer
Kerani, Kemasukan Data/Mel Elektronik
Ciri-Ciri Peribadi
Minat kepada mata pelajaran Sains dan Matematik
Minat dalam pengkomputeran
Boleh berfikir dengan lojik
Ketepatan apabila mengendalikan butir-butir maklumat
Menyesuaikan diri – mudah ikut
Cekap
Kelulusan
SRP atau kelayakan yang diiktirafkan setaraf dengannya serta kepujian dalam Bahasa Malaysia.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 485.10
ETP RM 135.00
EKA RM 65.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 736.00 – 1,684.00

Prospek Kerjaya
Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersial dan perusahaan.
Juruteknik CAD/CAM

Keterangan Tugas

Mengumpul data dan memberikan bantuan teknik berkenaan dengan kaedah perancangan dan pengeluaran, kaedah kerja dan turutan operasi dan penyeliaan pelaksanaannya
Mentaksir lukisan kerja daripada lakaran dan spesifikasi bagi pembuatan serta pemasangan jentera dan peralatan atau bagi pembinaan bangunan, empangan, jambatan, jalan raya dan projek kejuruteraan awam yang lain untuk dilakukan oleh pelukis pelan
Memasang, membaiki dan menyenggara sistem “Computer-Aided Design”(CAD) dan “Computer-Aided Manufacturing”(CAM).
Menjalankan ujian diagnostik untuk memastikan bahawa sistem tersebut menepati spesifikasi pelanggan.
Mengadakan demonstrasi sistem CAD/CAM yang sedia ada.
Menyimpan rekod penyelenggaraan dan pembaikan dengan baik.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Di antara :
Juruteknik Automasi/Robot
Juruteknik, Mekatronik
Juruteknik, Ukur Bahan
Juruteknik, Kejuruteraan/Kecekapan Penindustrian
Juruteknik, Kejuruteraan/Nilai
Juruteknik, Kejuruteraan/Keselamatan
Pereka Bentuk, Kejuruteraan
Ciri-Ciri Peribadi
Boleh berfikir dengan logik
Analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Berfikiran terbuka dan sifat suka merekacipta
Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional
Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu
Bekerja ikut sistem
Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Bersungguh-sungguh dan teliti
Cekap
Patuh
Cergas
Praktikaldiri
Tidak berkhayal
Kelulusan
Sijil Kemahiran Malaysia (MLVK) dan Sijil Pelajaran Malaysia
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 587.40
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan mengikut kelulusan dan pengalaman

Prospek Kerjaya
Peluang pekerjaan dalam bidang ini cukup `luas kerana ianya merupakan tulang belakang sektor perindustrian negara. Lulusan bidang ini berpeluang bekerja di pelbagai industri kejuruteraan.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menydiakan Kursus Termasuk:
Industri Latihan Perindustrian (Pemesinan CNC)
Institusi-Intitusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Kolej IKRAM
German-Malaysian Institute (GMI)
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM – kepujian termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Fizik
Juruteknik Sokongan Komputer

Keterangan Tugas

Menentukan keperluan perisian dan perkakasan untuk menyediakan penyelesaian kepada masalah komputer
Menyesuaikan program yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna
Menjawab pertanyaan mengenai masalah perisian dan perkakasan
Menjalankan pemasangan perisian dan perkakasan
Mengawasi perkhidmatan teknologi maklumat dan melaksanakan kerja-kerja penyelesaian masalah
Memberikan sokongan teknik kepada pengguna
Memastikan penggunaan dan peralatan digunakan dengan cekap
Pekerjaan Yang Dikelaskan Di bidang Ini Di antara
Juruteknik, Kejuruteraan/Eletronik
Juruteknik Kejuruteraan/Telekomunikasi
Juruteknik, Semikonduktor
Juruteknik, Peralatan Audio Dan Video
Penganggar, Kejuruteraan/Eletronik
Ciri-Ciri Peribadi
Boleh berfikir dengan logik
Suka berinteraksi dengan orang lain
Sabar dan cekal
Minat dalam pengkomputeran
Kemahiran logik dan matematik
Analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Minat dalam pengkomputeran
Menyesuaikan diri-mudah ikut
Cekap
Cergas
Kelulusan
Sijil Sains Komputer
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 587.40
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan mengikut kelulusan dan pengalaman
Prospek Kerjaya
Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersil, perusahaan dan perniagaan, jualan dan peluang bekerja sendiri.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk :
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:
Kolej Tunku Abdul Rahman
Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)
Syarat Kemasukan
SPM atau SPMV atau setarafnya.

Kerjaya Di bidang Perguruan

Kerjaya Di bidang Perguruan
Keterangan Kerja
Profesional perguruan menjalankan tugas bagi membentuk perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, intelek, emosi dan rohani atau pun mengajar teori dan amali satu disiplin atau lebih pada peringkat pendidikan yang berlainan, menjalankan penyelidikan dan mempertingkatkan atau membangunkan konsep, teori dan kaedah operasi berkenaan dengan disiplin tertentu serta menyediakan kertas-kertas dan buku ilmiah.
Pekerjaan Yang Tergolong Atau Di kelaskan Dalam Bidang Perguruan Seperti Berikut :-
Professional perguruan universiti, politeknik dan pendidikan tinggi,
Profesional perguruan prauniversiti dan pendidikan menengah,
Profesional perguruan pendidikan khas,
Profesional perguruan yang tidak dikelaskan dimana-mana.
Keterangan Tugas Perguruan
Mereka bentuk dan mengubah suai kurikulum serta menyediakan kursus pengajian mengikut keperluan,
Memberi kuliah dan mengadakan tutorial, seminar dan seksi makmal,
Merangsang perbincangan dan pemikiran bebas dikalangan pelajar,
Menyelia kerja uji kaji dan amali yang di jalankan oleh pelajar jika perlu,
Mentadbir, menilai dan memeriksa tugasan dan kertas peperiksaan,
Mengarah penyelidikan yang dibuat oleh pelajar selepas ijazah atau kakitangan lain jabatan berkenaan,
Menyelidik dan membangunkan konsep, teori dan kaedah operasi bagi kegunaan dalam lapangan perindustrian dan lain-lain,
Menyedia buku , kertas atau artikel ilmiah,
Menghadiri seminar dan persidangan,
Membantu dalam aktiviti kokurikulam,
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan,
Menyelia pekerja lain.
Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Profesional Perguruan
Sikap sabar dan kebolehan berjenaka,
Harus sentiasa peka dari segi fizikal dan mental,
Memerlukan kepakaran akademik yang baik dan berkeupayaan menyampai, pengentahuan dengan jelas, berkesan dengan mengguna kaedah yang menarik,
Bersedia menjalin perhubungan yang baik dengan pelajar dan bersedia memikul tanggungjawab yang berat,
Berkebolehan mengawal dan memahami pelajar,
Menepati masa,
Sebagai kaunselor,
Menjadi lambang moral serta kecemerlangan dalam bidang yang diceburi.
Kelulusan Yang Diperlukan
Diploma perguruan lepasan Maktab Perguruan dan Universiti.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan (berijazah) - RM1281.00- RM 3494.70 (bukan ijazah) - RM 717.20- RM 2123.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan bergantung kepada permintaan semasa .
Prospek Kerjaya
Peluang pekerjaan bagi guru adalah baik, dimana guru berkelulusan Maktab yang berpengalaman berpeluang di naik pangkat kejawatan Guru Besar, Penolong Kanan Sekolah, Pengelola Sekolah-Sekolah atau Pegawai Pelajar. Selain daripada itu guru juga berpeluang meningkat kerjayanya melalui :-
1.  Melanjutkan pelajaran ke Universiti dan memohon dilantik sebagai guru siswazah,
2.  Menghadiri kursus tambahan 1 tahun di maktab perguruan dalam bidang khas selepas 5 tahun mengajar,
3.  Mengadiri kursus yang berkaitan di dalam atau luar negeri.
Bagi guru iswazah pula peluang dinaikan pangkat ke tingkatan kanan dan seterusnya ke gred tingkatan tertinggi. Mereka juga boleh menyertai kursus ijazah lanjutan seperti sarjana, dan doktor falsafah dalam bidang pendidikan. Dengan kelulusan tambahan mereka boleh menjadi pensyarah di Maktab perguruan atau kenaikan pangkat seperti pengetua sekolah, maktab dan pengarah pelajaran. Sekiranya anda mempunyai kelulusan dan kualiti peribadi yang di perlukan anda patut mencuba kerjaya yang mulia ini.
Institut Pengajian Tinggi/Maktab Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-
Universiti Teknologi Mara (guru seni lukis),
Universiti Malaya,
Universiti Sains Malaysia,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Universiti Putra Malaysia ,
30 buah Maktab Perguruan di seluruh Malaysia.
Syarat Kemasukan
Maktab Perguruan / Universiti Teknologi Mara – SPM/MCE/SPVM atau kelayakan yang di iktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Memiliki kepujian Bahasa Malaysia atau kelulusan yang setaraf, mempunyai 3 kepujian dalam satu peperiksaan dan kepujian mata pelajaran kursus yang dipohon dan umur tidak melebihi 27 tahun.
Universiti – Mempunyai pelajaran asas SPM/MCE, lulus STPM dengan 2 mata pelajaran di peringkat prinsipal dan lulus kertas am atau Ijazah Sarjana Muda.

Pencipta Muzik

Pencipta Muzik
Keterangan Tugas
Mencipta Muzik
Mencantum gubahan muzik
Menterjemah gubah muzik mengikut melodi dan harmoni
Menulis nota asal muzik dalam berbagai cara dan menciptanya untuk permainan scara solo atau berkumpulan
Menulis senikata untuk muzik
Ciri-Ciri Peribadi
Sukakan suasana dan pekerjaan artistik
Melepaskan perasaan atau penyelesaian masalah dengan cara melahirkan menerusi ciptaan atau karya
Mempunyai kebolehan di dalam kesenian dan muzik
Sensitif kepada persekitaran
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Muzik
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,288.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan Gaji mengikut pasaran semasa
Peluang Pekerjaan Dan Prospek
Peluang bekerja disektor awam terdapat di Kementerian Penerangan. Manakala di sektor swasta pula ialah di syarikat piring hitam dan di stesyen TV. Seseorang yang mempunyai pengalaman dan kemahiran boleh diberi gaji yang lumayan.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
1.  Universiti Teknologi MARA
2.  Universiti Malaya
3.  Universiti Sains Malaysia
4.  Universiti Putra Malaysia
5.  Universiti Malaysia Sabah
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Sedaya College
Syarat Kemasukan 5 Kepujian dalam matapelajaran di peringkat SPM atau Gred 5 “Associated Board of the Royal Schools of Music” atau lulus 2 matapelajaran di peringkat SPM.

Kerjaya Dibidang Perakaunan

Akauntan

Bidang Perakaunan dipercayai profession kedua tertua di dunia. Semua organisasi daripada perniagaan keluarga yang kecil hingga Syarikat Multinational memerlukan Akauntan bertauliah untuk menyediakan Akaun Syarikat. Akauntan dan Juruaudit merancang dan memberikan perkhidmatan perakaunan, memberi nasihat mengenai hal ehwal perakaunan serta merancang dan melaksanakan audit kewangan ke atas akaun Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pertubuhan Perniagaan dan Perindustrian.

Keterangan Tugas
Memberi nasihat, merancang dan melaksanakan dasar dan system belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain;
Menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun dan badan-badan lain;
Menyediakan penyata cukai, memberi nasihat mengenai masalah percukaian dan mempertahankan tuntutan yang dipertikaikan di hadapan pegawai cukai;
Menyediakan atau melaporkan ramalan keuntungan dan belanjawan;
Menyediakan kos projek dan analisis risiko;
Mengenal pasti bahagian pengurangan kos dan mencadangkan langkah-langkah penjimatan kawalan kos;
Menjalankan penyiasatan kewangan, melaksanakan audit, menyediakan laporan dan memberi nasihat mengenai perkara seperti penipuan yang disyaki, ketidakmampuan, kebankrapan, penyatuan, pembiayaan modal serta pembelian dan penjualan perniagaan;
Bertindak sebagai ejen pembubaran dalam perkara berhubung dengan kebankrapan dan percukaian;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Akauntan
Juruaudit
Akauntan, Kos
Akauntan, Cukai
Bendahari
Setiausaha Syarikat
Juru Perunding
Penolong Akauntan
Kerani Akaun
Ciri-Ciri Peribadi
Mereka yang merancang kerjaya dalam bidang perakaunan mesti memiliki kebolehan dalam perhitungan serta boleh menganalisa, membandingkan dan mentafsir fakta serta nombor lalu membuat keputusan yang kukuh berdasarkan pengetahuannya. Mereka harus sentiasa bertanya bagaimana dan mengapa sesuatu perkara itu dijalankan dan menyampaikan hasil kerja mereka dengan berkesan dalam bentuk penulisan dan pertuturan kepada klien dan pihak pengurusan.
Akauntan dan juruaudit mesti bersikap sabar dan boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk jangka waktu yang lama. Ketepatan dan kebolehan memikul tanggungjawab dengan penyeliaan yang sedikit sangat diperlukan. Yang paling utama, kerana berjuta-juta pengguna penyata kira-kira bergantung pada perkhidmatan akauntan dan juruaudit, orang awam mengharapkan agar mereka memiliki standard etika yang amat tinggi serta integriti. Selain itu mereka harus minat dalam perniagaan dan perdagangan, boleh bekerja dalam kumpulan dan tidak lekas putus asa oleh kerana kerja-kerja yang banyak melibatkan dokumentasi dan duduk di meja pejabat.
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA)
Association of Certified Accountants (U.K)
Institute of Cost and Management Accountants (U.K)
The Chartered Associations of Certified Accountants (CACA)
The Institute of Chartered Secretaries and Administration (ICSA)
The Institute of Cost and Management Accountants (ICMA)
Ahli Penuh Malaysia Institut of Accountans (MIA)
Lain-lain kelulusan (keupayaan mengendalikan software perakaunan)
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,577.40
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1,900.00 – RM 6,400.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan-jabatan Kerajaan, badan-badan berkanun dan penguasa-penguasa tempatan.
Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di badan-badan perdagangan dan perindustrian, bank, syarikat insuran dan firma perakaunan.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Antaranya:-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Teknologi Malaysia
3.  Universiti Teknologi MARA
4.  Universiti Sains Malaysia
5.  Universiti Putra Malaysia
6.  Universiti Malaysia Sarawak
7.  Universiti Malaysia Sabah
8.  Universiti Islam Antarabangsa
9.  Institut Teknologi Tun Hussein Onn
10. Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut
1.  Universiti Tenaga Nasional
2.  Adorna Institute Of Technology
3.  Brickfields College & Country Heights Education Sdn. Bhd.
4.  Institut Teknologi Pertama
5.  Inti College
6.  Kolej IKRAM
7.  L&G – Twintech Institute Of Technology
8.  Sepang Institute Of Technology
Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan ATAU lulus STPM gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.
Penolong Akauntan

Keterangan Tugas

Menyelenggara rekod lengkap kesemua transaksi kewangan sesebuah perusahaan mengikut prinsip perakaunan yang biasa yang bimbingan akauntan.
Mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan pembayaran, penerimaan dan transaksi kewangan yang lain.
Menyediakan penyata dan laporan kewangan bagi tempoh tertentu.
Menjalankan pengiraan perakaunan dengan menggunakan pakej perisian komputer yang standard.
Memberi bantuan dalam penyediaan unjuran aliran tunai dan belanjawan.
Menyediakan hasil perakaunan dan hasil lain bagi penyampaian dalam bentuk graf atau jadual.
Menggunakan pengetahuan mengenai prinsip perakaunan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas.
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.
Menyelia pekerja-pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Di antaranya:      Penolong Akauntan
Ciri-Ciri Peribadi
Sama seperti Akauntan
Kelulusan
Diploma dalam bidang Pengajian Perdagangan, Pengajian Bank, Pengajian Perakaunan atau kelayakan yang setaraf
Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1059.30
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1270.00 – RM 1620.00

Prospek Kerjaya
Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan penguasa-penguasa tempatan
Di Sektor Swasta Pekerjaan ini terdapat di badan-badan perdagangan dan perindustrian, bank, syarikat insuran dan firma perakaunan.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
Universiti Teknologi MARA
Politeknik Dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia
Kolej Tunku Abdul Rahman.
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Adorna Institute Of Technology
Institut Sarjana
Sepang Institut Of Technology
Systematic Education Group Bhd
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan 3 subjek lain.
Kerani Akaun

Keterangan Tugas

Mencatatkan, memasukkan dalam rekod perakaunan dan simpanan kita
Membuat pengiraan yang sewajarnya
Melaksanakan fungsi perakaunan dan simpanan kita yang terhad
Mengira kos pengeluaran dan pengendalian
Menyediakan senarai gaji dan rekod yang berkaitan untuk gaji pekerja dan bagi tujuan penyimpanan rekod berkanun.
Menyediakan invois, menerima dan membayar wang, menyimpan rekod transaksi, mengeluarkan resit dan menunaikan cek.
Menyediakan dokumen kewangan dan mengira faedah atau caj broker dan duti sahan yang perlu dibayar.
Memproses dokumentasi dan menyelenggara rekod bon, saham dan sekuriti lain yang dibeli atau dijual bagi pihak pelanggan atau Majikan.
Memeriksa, menilai dan memproses Permohonan kredit atau pinjaman serta menyediakan syarat-syarat pinjaman dan butiran terperinci bayaran balik bagi pinjaman yang diluluskan.
Memberi bantuan dalam menyediakan penyata cukai syarikat dan menjawab pertanyaan mengenai cukai.
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Di bidang Ini Diantaranya:-
Penyimpan Kira-Kira
Kerani ,Akaun
Kerani ,Bank
Kerani, Audit
Kerani, Kredit
Kerani, Gaji
Kerani Kos
Kerani, Bil
Ciri-Ciri Peribadi
Menyesuaikan diri dengan mudah
Bersungguh-sungguh dan teliti
Suka mempertahankan diri
Cekap
Petah
Sopan
Praktikal
Tekun
Tenang
Tidak berkhayal
Kelulusan
SPM atau setaraf, kepujian Bahasa Malaysia dan Matematik
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 583.00
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Pembuatan RM 765.00 – RM 1,618.00
Bukan Pembuatan RM 651.00 – RM 1470.00

Kerjaya Di Bidang Senibina

Kerjaya Di Bidang Senibina
Senibina adalah satu bidang yang menyatukan bidang seni dan bidang sains. Pekerja di bidang ini yang dikenali sebagai arkitek bertanggungjawab di dalam mereka bentuk bangunan, susunan kawasan Bandar dan luar Bandar, merancang kemudahan asas dan menganggar kos projek.
Keterangan Tugas
Mengenalpasti keperluan-keperluan pelanggan seperti peruntukan projek, kegunaan bangunan dan bila bangunan hendak digunakan;
Menyedia pelan atur dan menentukan cirri-ciri senibina luar, memilih bahan-bahan dan menyediakan pelan hiasan;
Menyelaras rekabentuk struktur, mekanik dan elektrik;
Menyedia pelan-pelan dan spesifikasi untuk kontraktor dan memastikan bahawa rekabentuk mematuhi undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta mendapatkan kelulusan rekabentuk dan pembinaan dari PBT;
Memastikan bangunan yang dibina mengikut spesifikasi, kemajuan kerja mengikut jadual dan perbelanjaan projek tidak melebihi peruntukan;
Memastikan bangunan yang dibina mendapat kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, telefon dan sebagainya;
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:
arkitek perancang bandar
arkitek landskap
arkitek jurukur bahan
arkitek kapal
arkitek marin
arkitek bangunan
Ciri-Ciri Peribadi
Kemampuan dalam analisa logik pengurusan dan pengaturan;
Kefahaman dalam matematik, sains, fizik, sejarah dan kesenian;
Kebolehan menyelesaikan masalah;
Kreatif dan imaginatif;
Boleh menganalisa secara logik;
Mempunyai daya pemerhatian yang tajam.
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda Senibina
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,591.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 3,280.00 – RM 4,000.00

Peluang Pekerjaan Dan Prospek
Semua arkitek yang sedang berkhidmat masih berdaftar dengan Persatuan Arkitek Malaysia (PAM). Peluang pekerjaan terdapat di sektor awam dan swasta. Peluang di sektor awam seperti di Jabatan Kerja Raya, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Bandaraya, Perbadanan Kemajuan Negeri dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi.
Di sektor swasta kebanyakan peluang pekerjaan terdapat di firma-firma arkitek.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut -
Universiti Malaya
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi Mara
Universiti Pertanian Malaysia
Politeknik Ungku Omar
Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah Kuantan
Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Jitra
Politeknik Port Dickson
Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
L&G – Twintech Institute Of Technology
Lim Kok Wing Institute Of Creative Technology
Taylors College
Alif Creative Academy
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf sekurang-kurang 3 atau 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau STPM sekurang-kurangnya gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.
Pembantu Teknik Senibina

Keterangan Tugas

Melawat dan menyiasat kesesuaian tapak binaan
Membantu menyediakan pelan lakar dan spesifikasi untuk kontraktor
Membantu menyedia pelan atur dan ciri-ciri senibina luar, memilih bahan dan menyediakan pelan hiasan.
Membantu tugas-tugas arkitek sebagaimana yang diarahkan
Ciri-Ciri Peribadi
Kemampuan dalam analisa logik pengurusan dan pengakuan
Kefahaman dalam matematik, sains, fizik, sejarah dan keseniaan.
Kebolehan menyelesaikan masalah.
Kreatif dan imaginatif.
Boleh menganalisa secara logik
Mempunyai daya pemerhatian yang tajam
Kelulusan
Diploma dalam bidang senibina atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1113.00
ETP RM 135.00
EKA RM 115.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM1560.00 – RM2000.00

Peluang Pekerjaan Dan Prospek
Peluang pekerjaan sebagai Pembantu Teknik Senibina terdapat di sektor awam dan swasta . Peluang di sektor awam seperti di Jabatan Kerja Raya, Perbadanan Kemajuan Negeri dan Lain-lain lagi.
Di sektor swasta kebanyakan peluang pekerjaan terdapat di firma-firma arkitek
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus-Kursus Antaranya:-
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Teknologi MARA
Politeknik Ungku Omar Ipoh
Politeknik Sultan Ahmad Shah Kuantan
Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Jitra
Politeknik Port Dickson
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Antaranya:-
1.  L&G Twintech Institute Of Technology
2.  Federal Institute Of Technology
3.  Taylor’s College
4.  Alif Creative Academy
5.  Institut Teknologi Jaya
6.  Institut Teknologi Pertama
Syarat Kemasukan
SPM atau yang setaraf dan sekurang-kurangnya mendapat 3 hingga 5 kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Malaysia.
Penyelia Kerja

Penyeliaan kerja adalah khusus kepada kerja-kerja penyeliaan di tapak pembinaan untuk memastikan hasil kerja-kerja dan bahan yang digunakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Keterangan Tugas
Menerima arahan daripada arkitek atau jurutera mengenai program kerja
Memastikan kerja-kerja mengikut spesifikasi
Mengukur jarak untuk menentukan dimensi pemasangan struktur dan susunan adalah betul.
Menentukan tahap-tahap yang ditentukan, kelulusan dan ketinggian pemasangan depan menggunakan pita dan peralatan
Menyimpan rekod kuantiti bahan-bahan yang diterima atau yang digunakan pada tempoh yang ditetapkan.
Menyelenggara log aktiviti pembinaan dan pemeriksaan dan membandingkan laporan-laporan kemajuan.
Ciri-Ciri Peribadi
Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah
Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak
Ketepatan dalam kerja
Kecenderungan kepada bidang mekanik
Berkemahiran berkomunikasi dan menjalankan hubungan perseorangan yang baik.
Kebolehan bekerja berpasukan
Minda yang kreatif dan analitik
Kemampuan dalam perincian
Kelulusan
Memiliki Sijil SPM serta dengan Sijil Bangunan atau Sijil Kejuruteraan Awam
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 599.00
ETP RM 90.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM1630 – RM2327
Institusi Pengajian Awam Yang Menyediakan Kursus:-
1.  Kolej Tunku Abdul Rahman
2.  Politeknik Ungku Omar
3.  Politeknik Sultan Ahmad Shah
4.  Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah
5.  Politeknik Kota Bharu
6.  Politeknik Kuching
7.  Politeknik Kota Kinabalu
8.  Politeknik Melaka
Institut Pengajian Swasta Yang Menyediakan Kursus:-
Kolej Ikram
Syarat Kemasukan
Memiliki sekurang-kurangnya 4 kredit di peringkat SPM.

Kerjaya dibidang Juru Ukur

Kerjaya dibidang Juru Ukur
Keterangan Kerja
Pekerjaan Juru Ukur merangkumi pelbagai kemahiran dan teknik yang kadangkalanya bertindih dengan menggunakan sumber tanah dan laut yang semula jadi atau yang di bina oleh manusia serta menyediakan atau menyemak peta dan carta atau pelan dalam bentuk digital ,grafik dan bergambar . Oleh itu mereka menggabung pelbagai kemahiran dengan cara yang berbeza untuk berkhidmat dalam pengkhususan tersebut yang dibantu oleh juru teknik ukur dan pembantu lain dalam kumpulan ukur.
Pekerjaan Yang Tergolong Atau Dikelaskan Dalam Bidang Ukur Adalah Seperti Berikut :
 • Juru Ukur Am
 • Ahli Kartografi
 • Juru Ukur Tanah
 • Juru Ukur Lombong
 • Juru Ukur Hidrografi
 • Juru Ukur Udara
 • Ahli Fotogrametrik
 • Juru Ukur Binaan
 • Juru Ukur Tani
 • Juru Ukur Bahan
Juru Ukur Tanah

Keterangan Tugas

Mengkaji ukur, mengukur dan mengambarkan permukaan bumi untuk berbagai tujuan termasuk pemetaan, kerja pembinaan atau kewujudan sempadan harta tanah,
Mengkaji ukur lombong, melukis permukaan bawah tanah, mencatat kedudukan yang tepat mengenai pelbagai ciri serta membuat carta dan peta untuk tujuan mengawal arah dan takat perlombongan,
Mengkaji ukur dasar lautan, sungai dan tasik, melukis permukaan bawah tanah, mencatat kedudukan yang tepat mengenai pelbagai ciri serta membuat carta dan peta untuk digunakan khususnya dalam menentukan pengemudian air dan saluran serta merancang pembinaan struktur marin,
Merancang dan menjalankan kaji ukur fotografi dari udara,
Menganalisis gambar foto yang diambil dari udara dan gambar foto lain, imejan satelit dan data kaji ukur bagi menyediakan dan menyemak peta dan carta topografi, peta utiliti dan peta tematik yang lain,
Mengkaji dan memberi nasihat berhubung dengan aspek teknik , estetik dan ekonomi bagi pengeluaran peta,
Menyelia penyediaan pelan, peta , carta dan lukisan untuk dijadikan persembahan bergambar serta menguruskan sistem maklumat berautomatik,
Menjalankan penyelidikan dan pembangunan terhadap sistem kaji ukur dan pengukuran fotogrametrik, system kadaster(pemegang tanah) dan tanah serta merundingkan perician dengan kerajaan tempatan dan pihak berkuasa lain,
Menyelia dan menyelaras kerja juruukur bersekutu,
Mengekal hubungan teknik dan perudingan dengan pakar lain yang berkaitan,
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.
Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Seorang Juru Ukur
Fikiran lojik dan teratur,
Hasil kerja yang kemas dan tepat,
Berkemahiran menderaf,
Minat dalam sains, teknologi dan alam sekitar,
Keadaan fizikal yang baik untuk kerja luar yang kadangkalanya melibatkan bentuk muka bumi yang sukar,
Kecenderungan dalam penomboran,
Kemahiran berunding dan berkomunikasi,
Kebolehan menimbang kesan daripada perundangan dan alam sekitar.
Kelulusan Yang Diperlukan
Ijazah Serjana Muda dalam bidang ukur tanah.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,591.70 - RM 3,551.90
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1,990 - RM 2,770

Prospek Kerjaya
Disektor awam mereka berpeluang meningkat ke gred tingkatan tertinggi dan kejawatan utama yang terdapat disektor awam.
Sementara itu di sector swasta pula mereka berpeluang menjadi Ketua Bahagian, Pakar Perunding dan membuka firma perundingan di bidang yang berkenaan.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-
Universiti Malaya
Politeknik
Universiti Teknologi Malaysia
Kolej Tunku Abdul Rahman
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang menyediakan Kursus Tersebut :-
L&G-Twintech Institute of Technology
Sunway College
Taylor’s College
Syarat Kemasukan
SPM/SPVM atau yang setaraf dengan lulus Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan kepujian dalam matematik, fizik, dan sains tambahan(diploma) atau 5 kepujian termasuk Bahasa Malaysia dan Matematik serta STPM,A Level dan Diploma.
Pembantu Jurukur

Keterangan Kerja

Seseorang Pembantu Jurukur menjalankan tugas-tugas teknik di bawah arahan dan penyeliaan jurukur am dengan menyumbangkan kepada pengukuran dan penyeliaan laporan pengukuran . Mereka membantu dalam pengukuran tanah lapang dan tapak , mengatur dan membetulkan peralatan pengukuran dan mengambil dan merekod ukuran dan data-data lain . Mereka menjalankan pengiraan terperinci dan membantu dalam penyediaan laporan pengukuran . Dalam agensi kerajaan mereka boleh di gelar sebagai Pembantu Teknik Ukur atau Juruteknik Ukur atau Juruteknik Rendah Ukur atau mengikut jadual tugas yang di jalankan.
Ciri-Ciri Peribadi
Fikiran lojik dan teratur
Hasil kerja yang kemas dan teratur
Berkemahiran menderaf
Kemahiran berunding dan berkomunikasi
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : i. Pembantu Teknik Ukur RM 925.10 – RM 1288.10
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
ii.Juruteknik ukur RM 485.00 – RM 1,104.40
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 1,900.00 – RM 6,400.00

Kelulusan Yang Diperlukan
Di sektor swasta kelayakan yang di perlukan untuk jawatan ini adalah diploma dalam bidang ukur tanah dan seseorang yang memiliki sijil kejuruteraaan awam dari piliteknik serta mempunyai beberapa tahun pengelaman dalam bidang tersebut boleh juga di pertimbangkan untuk jawatan ini.
Di sektor awam bagi jawatan Pembantu Teknik Ukur kelayakan yang di perlukan adalah diploma ukur tanah, bagi jawatan Juruteknik Ukur kelayakan yang di perlukan adalah sijil dalam bidang ukur tanah dari politeknik yang di iktiraf (Politeknik Ungku Omar Ipoh dan Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah Kuantan ) atau SPM/SPMV serta lulus Bahasa Malaysia , dan bagi jawatan Juruteknik Rendah kelayakan yang di perlukan ialah SRP@ PMR.
Latihan sambil kerja biasanya di aturkan oleh pihak majikan, institusi pengajian tinggi dan lain-lain institusi tempatan menawarkan kursus di peringkat diploma dan persijilan seperti berikut :-
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menawarkan Kursus :-
i . Universiti Teknologi Malaysia (UTM) :-
Kursus : Diploma Ukur Tanah .
Tempoh : 3 tahun
Kelulusan : Sekurang-kurangnya pangkat 2 dalam SPM aliran sains dan syarat-syarat lain termasuk kelulusan dalam mata pelajaran seperti yang dinyatakan dalam buku panduan universiti tersebut.
Umur : Sekurang-kurangnya 17 tahun kecuali dari kelas ekspress.
ii. Institut Teknologi Mara :-
Kursus : Diploma Kejuruteraan Ukur Tanah
Tempoh : 3 tahun
Kelulusan : Sekurang-kurangnya pangkat kedua dalam SPM aliran sains dan syarat-syarat lain termesuk kelulusan sijil politeknik dan kelulusan dalam mata pelajaran tertentu seperti yang dinyatakan dalam buku panduan intitusi tersebut.
Umur : 16 tahun keatas
iii. Politeknik Ungku Omar :-
Kursus : Sijil KejuruteraanAawam Ukur Tanah
Tempoh : 27 bulan
Kelulusan : SPM/SPMV dan syarat-syarat lain termasuk kelulusan dalam mata pelajaran tertentu beraliran sains seperti yang dinyatakan dalam buku panduan institusi tersebut
Umur : 16 tahun ke atas
iv. Politeknik Kuantan :-
Kursus : Sijil Kejuruteraan Awam Ukur Tanah
Tempoh : 27 bulan
Kelulusan : SPM/SPMV dan syarat-syarat lain termasuk kelulusan dalam mata pelajaran tertentu aliran sains seperti yang dinyatakan dalam buku panduan institusi tersebut
Umur : 16 tahun keatas
Keadaan Tempat Kerja
Sebagai pembantu jurukur biasanya bekerja di luar pejabat, walaupun sememangnya ruang ada di sediakan di pejabat kerajaan atau swasta berasaskan kerja ukuran. Oleh yang demikian, mereka adalah terdedah kepada keadaan cuaca dan alam sekitar. Mereka juga dikehendaki bermalam di luar pejabat semasa menjalankan tugas termasuk juga bermalam dalam khemah di dalam hutan. Alat kelengkapan termasuk khemah, kasut hutan, pakaian hujan, alat kelengkapan masakan dan sebagainya di sediakan oleh majikan.
Lain-Lain Syarat Memasuki Pekerjaan
Seorang pembantu jurukur mesti tahan lasak dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan diluar pejabat. Semangat bekerjasama dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Keselamatan rakan sejawat dan pekerja lain adalah penting. Kegemaran menjalankan kerja kejituan dan kebolehan menulis laporan dengan singkat, jelas dan menepati adalah sifat yang diingini.
Peluang Pekerjaan dan Prospek Kerjaya
Peluang pekerjaan dan prospek kerjaya adalah baik, disektor swasta mereka berpeluang dinaikkan pangkat ketua pembantu jurukur dan juga sehingga jawatan jurukur. Di sector awam, seseorang pembantu teknik ukur berpeluang di naikkan pangkat ke jawatan tingkatan kanan dan seterusnya ketingkatan tertinggi mengikut sektor dan organisasiperkhidmatan. Begitu juga dengan juruteknik dan juruteknik rendah berpeluang di naikkan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi mengikut skim perkhidmatan masing-masing.
Di mana Pekerjaan Terdapat
Pekerjaan ini terdapat di firma perundingan , penilaian dan harta tanah . Di sector awam pekerjaan ini terdapat terutama sekali di Kementerian Kemajuan Tanah dan Koperasi dan lain-lain lagi .

Kerjaya Di Bidang Perubatan

Doktor Perubatan

Doktor Perubatan menentukan jenis penyakit dan merawat pesakit dengan menggunakan perubatan sistem saintifik. Mereka memeriksa pesakit dengan menggunakan stethoskop, alat pengukur tekanan darah dan lain-lain alat perkakas perubatan bergantung kepada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh pesakit dan mengadakan ujian klinikal x-ray dan ujian histo-pathologikal untuk menentukan jenis penyakit dengan betul. Mereka mengesyorkan penggunaan ubat berdasarkan keputusan pemeriksaan serta meminta nasihat doktor-doktor atau pakar lain jika perlu. Mereka menjalankan rawatan dan pembedahan kecil dan menasihatkan pesakit tentang cara-cara rawatan serta memberikan dadah dan ubat bius jika perlu. Mereka menyimpan rekod pesakit-pesakit yang dirawatnya, jenis penyakit dan rawatan yang diberikan kepada pesakit.

Keterangan Tugas
Memeriksa pesakit untuk menentukan keadaan penyakit;
Menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnosis;
Menentukan ubat dan rawatan bagi penyakit, gangguan atau kecederaan yang telah didiagnosis;
Memberi rawatan perubatan atau pembedahan khas bagi jenis-jenis penyakit, gangguan atau kecederaan yang tertentu;
Memberi nasihat mengenai penyakit dan menggunakan kaedah dan rawatan ubat pencegahan;
Mengambil bahagian dalam pembangunan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan kesihatan awam bagi melindungi dan mempertingkatkan kesihatan umum;
Mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan yang lain, pakar perubatan dan profesional kesihatan yang lain;
Menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Doktor Perubatan
Pakar Bedah
Pakar Questetik
Pakar Psikiatri
Pakar Oftamologi
Pakar Kardiologi
Obstetrision Dan Pakar Ginakologi
Pakar Neurologi
Ahli Farmasi
Doktor Haiwan
Doktor Pergigian
Ciri-Ciri Peribadi
Perihatin terhadap manusia tentang masalah mereka, keperluan serta kesusahan mereka;
Mempunyai sifat balas kasihan, berakal, bertenaga, sabar dan tabah;
Mempunyai pegangan kukuh akan prinsip-prinsip sains dan penggunaan mereka dalam masalah perubatan;
Mempunyai kemahiran pemerhatian dan analisis;
Mempunyai emosi yang stabil dan berkebolehan untuk membuat keputusan dalam waktu kecemasan;
Sihat tubuh badan, kebolehan mental dan stamina fizikal
Boleh menghadapi perubahan mengejut dari rutin kepada krisis dan sebaliknya;
Berkemahiran berkomunikasi;
Sentiasa ingin tahu tentang bagaimana ubat-ubatan boleh memperbaiki hidup; dan
Kemahiran dalam kebolehan pengurusan
Kelulusan
Ijazah dalam ilmu perubatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,884.30
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Elaun Kritikal RM 500.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,500.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinik di seluruh negara.
Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital swasta dan klinik-klinik dan bagi mereka yang telah disahkan oleh panel perubatan bolehlah membuka kliniknya sendiri.
Seorang Doktor Perubatan juga boleh melanjutkan pelajarannya dengan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu seperti pakar bedah, pakar saraf, pakar telinga, hidung, kerongkong dan lain-lain.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-
Selepas lulus MBBS mereka perlu menamatkan setahun Kursus Klinikal sebelum berdaftar sepenuhnya dengan Majlis Perubatan.
Latihan dalam bidang perubatan boleh didapati dari Institut Pengajian Tinggi Sektor Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sektor Swasta (IPTS).
Universiti Malaya
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Sains Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Islam Antarabangsa
Universiti Malaysia Sarawak
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
Sedaya College,
International Medical University (IMU)
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf termasuk sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Biology, Physics, Chemistry, Matematik sekurang-kurangnya 2 Prinsipal B dalam Biology, Chemistry dan Physics dalam STPM atau setaraf.
Doktor Pergigian

Doktor Pergigian menggunakan pengetahuan sains perubatan untuk mengesan, mencegah dan merawat penyakit-penyakit pergigian, kecederaan dan kecacatan bentuk pada gigi, gusi dan struktur mulut yang berkaitan serta memprekripsikan ubat dan melakukan tindakan pencegahan.

Keterangan Tugas
Memeriksa gigi, gusi, rahang dan tisu mulut yang lain dengan menggunakan peralatan pergigian dan x-ray;
Membuat diagnosis, memberi nasihat mengenai pergigian dan memberi rawatan pergigian yang diperlukan;
Membersih, menampal lubang dan mencabut gigi yang rosak atau cacat;
Membuat inai dan korona buatan untuk menggantikan gigi;
Merekabentuk, membuat dan memasang gigi palsu penuh dan sebahagian, ortodontik dan alat pergigian lain serta menjalankan kerja pemasangan titian gigi;
Memberi rawatan pembedahan, perubatan dan rawatan lain bagi penyakit dan gangguan pergigian atau mulut tertentu;
Menganjurkan program umum bagi mengekalkan atau mempertingkatkan piawaian kesihatan mulut dan penjagaan kesihatan pergigian;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:
Doktor Pergigian
Pakar Pedodontik
Pakar Prostodontik
Pakar Periodontik
Pakar Ortodontik
Doktor Pergigian, Pembedahan Mulut
Ciri-Ciri Peribadi
Doktor pergigian memerlukan gabungan pengetahuan perubatan, kemahiran klinikal, kekuatan manual dan minat untuk bekerja dengan orang pelbagai usia dan latar belakang. Sebagai tambahan, mereka juga perlu :
Sihat tubuh badan;
Mempunyai ketangkasan manual dan visual;
Pintar;
Berkemahiran dalam menjalinkan hubungan perseorangan;
Sikap yang menyenangkan dan mententeramkan;
Minat dalam bidang fizik, kimia dan biologi;
Suka bergaul dengan orang.
Kelulusan
Ijazah dalam ilmu pergigian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta diterima berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,739.10
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan pusat-pusat kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan dan kor perubatan dan pergigian Angkatan Tentera dan universiti-universiti.
Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinik-klinik swasta. Doktor Pergigian juga boleh membuka klinik pergigian persendirian.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Sains Malaysia
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf dengan 5 kepujian termasuk Bahasa Malaysia, Biologi, Fizik, Kimia, Bahasa Inggeris. STPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan lulus penuh dalam Biologi, Kimia dan Fizik dan lulus penuh dalam salah satu daripada Ekonomi, Pengajian Perniaggan, Perakaunan, Matematik dan Komputer.
Doktor Haiwan

Doktor Haiwan terlatih dan berkelayakan secara perubatan. Mereka akan membuat diagnosis dan mempreskripsikan rawatan perubatan atau pembedahan bagi penyakit dan kecederaan haiwan. Mereka memberi nasihat kepada tuan punya haiwan, menghapuskan haiwan yang sakit atau tidak diperlukan, memberi imunisasi melawan virus am dan penyakit bakteria serta menjalankan pemeriksaan bedah siasat.

Keterangan Tugas
Menjalankan pemeriksaan dan membuat diagnosis terhadap penyakit atau kecederaan haiwan;
Melakukan rawatan pembedahan atau perubatan veterinar;
Memberikan perkhidmatan obstetrik kepada haiwan;
Memeriksa ternakan tenusu dan ternakan lain serta menginokulasi haiwan untuk mencegah penyakit;
Memberi nasihat berkaitan kebersihan, makanan, pembiakan dan penjagaan haiwan;
Memeriksa kualiti, kebersihan dan keselamatan makanan yang dibuat seluruhnya atau sebahagiannya daripada bahan mentah berpunca daripada haiwan untuk dijadikan makanan manusia;
Membantu dalam epidemiologi, radiology dan pengawasan lain berkaitan kesihatan haiwan;
Menjalankan bedah siasat untuk menentukan punca kematian;
Menyediakan dokumen dan laporan saintifik;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:
Pakar Veterinar
Pakar Bedah, Veterinar
Pakar Veterinar, Kesihatan Awam
Ciri-Ciri Peribadi
Minat pada binatang tanpa perasaan sentimental, geli atau takut;
Perwatakan yang menenangkan dan bertanggungjawab;
Kemahiran dalam perniagaan dan asas akaun;
Kesihatan fizikal, kekuatan dan stamina;
Bergantung pada diri sendiri dan bersedia bekerja pada waktu yang kurang menarik;
Tidak alah pada binatang atau burung;
Kecenderungan dalam bidang sains;
Kemahiran berkomunikasi dan berhubung dengan orang awam;
Daya pemerhatian dan pertimbangan yang kuat;
Mengambil-tahu tentang perkembangan dalam perubatan kedoktoran haiwan masa kini;
Mengambil tahu tentang perkembangan dalam perubatan veterinar masa kini.
Kelulusan
Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah dalam ilmu Perubatan Veterinar atau dalam bidang Sains Veterinar yang diiktiraf setaraf dengannya dan berdaftar di bawah Akta Doktor Veterinar 1974.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,709.40
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pemegang ijazah Doktor Perubatan Veterinar boleh memasuki perkhidmatan veterinary yang terlibat dalam kesihatan umum veterinary dan pengeluaran ternakan. Peluang pekerjaan sebagai pegawai penyelidik terdapat di pertubuhan-pertubuhan penyelidikan perubatan, universiti, MARDI dan beberapa projek usahasama di bidang ternakan antara perbadanan kemajuan negeri dengan pertubuhan-pertubuhan swasta seperti Johor Tenggara, DARA Beef, Pahang Beef.
Di sektor swasta pula terdapat peluang pekerjaan sebagai pegawai haiwan, pegawai analisa projek, pengurus, pegawai penyelidik dan yang berkelayakan boleh menjalankan perusahaan atau perniagaan veterinar sendiri.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :
Universiti Putra Malaysia
Di luar negara contohnya United Kingdom pemegang ijazah veterinar boleh menjadi ahli Royal College of Veterinary Surgeons dan seterusnya menjadi Doktor Haiwan.
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf dan kepujian dalam Kimia, lulus STPM dengan sekurang-kurangnnya Gred E dalam Biologi.
Ahli Farmasi

Ahli Farmasi terlibat dalam pembancuhan dan pembekalan ubat-ubatan mengikut priskripsi doktor atau formula yang tertentu. Mereka menggunakan konsep dan teori farmaseutikal dalam penyediaan serta pendispensan ubat-ubatan dan dadah serta menjalankan penyelidikan mengenai pengeluaran, penyimpanan, kawalan kualiti dan pengedaran dadah dan bekalan yang berkaitan

Keterangan Tugas
Menyediakan atau mencegah penyediaan ubat-ubatan mengikut preskripsi pengamal perubatan, pergigian dan veterinar atau formula yang ditentukan;
Menyemak preskripsi untuk menentukan dos yang dicadangkan tidak melebihi hadnya dan arahan difahami oleh pesakit serta memberi nasihat mengenai kemungkinan ketidaksesuaian dan kontraindikasi dadah;
Mendispens ubat-ubatan dan dadah di hospital atau menjualnya di farmasi;
Menyimpan fail preskripsi dan merekod keluaran narkotik, racun dan dadah yang membentuk tabiat;
Menasihati pesakit mengenai padanan generik dan kos terendah bagi dadah;
Mengadakan piawaian bagi dadah yang digunakan dalam farmaseutikal;
Menguji dadah untuk menentukan identity, ketulenan, kekuatan dan keselamatannya;
Menjalankan penyelidikan untuk membangunkan atau mempertingkatkan produk farmaseutikal, kosmetik dan kimia yang berkaitan;
Menentukan pembungkusan yang paling sesuai bagi bahan perubatan untuk mengelak daripada kerosakan serta memudahkan penyimpanan dan pengedaran;
Menjual dadah yang tidak dipreskripsi, bekalan bilik pesakit, kelengkapan dandanan diri, kosmetik dan barangan komersial yang lain;
Menyediakan dokumen dan laporan saintitik;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Ahli Farmasi
Ahli Farmasi, Perindustrian
Ahli Farmasi, Runcit
Ahli Farmasi, Hospital
Ciri-Ciri Peribadi
Minat berkhidmat kepada orang ramai;
Keupayaan bekerja dalam satu pasukan;
Daya mengenalpasti maklumat;
Darjah integriti yang tinggi;
Peka dalam menjalankan tugas;
Berdikari;
Kemahiran dalam membuat keputusan; dan
Standard etika yang tinggi
Kelulusan
Ijazah dalam bidang farmasi atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan telah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,521.30
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00

Prospek Kerjaya
Di sektor awam ahli farmasi terdapat di jabatan-jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan seperti di hospital-hospital dan dispensari. Pekerjaan ini juga terdapat di institut pengajian tinggi seperti universiti-universiti dan hospital pengajian. Mereka yang tekun dan mempunyai pengalaman berpeluang dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi.
Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di industri-industri farmasi yang terlibat dalam pengeluaran dan pengedaran atau penjualan ubat-ubatan di hospital swasta
Latihan
Intitusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiti Sains Malaysia
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia dan STPM atau setaraf sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan 2 subjek lain, atau Gred E dan Gred R dalam 2 subject lain (lulus dalam Biologi dan Kimia pada peringkat STPM).
Doktor Sakit Puan

Keterangan Tugas

Menentukan jenis penyakita dan merawat kesakitan pada bahagian anggota kelamin permpuan.
Memeriksa badan dan menentukan jenis penyakit yang dihidapi.
Melakukan ujian rawatan kecil dengan pemeriksaan histopathologikal.
Memberi rawatan penyakit atau melakukan pembedahan.
Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Seorang Doktor Sakit Puan
Prihatin terhadap manusia, tentang masalah mereka, keperluan serta kesusahan mereka.
Mempunyai sifat belas kasihan, berakal, bertenaga, sabah dan tabah.
Mempunyai kemahiran pemerhatian dan analisis.
Mempunyai emosi yang stabil, dan berkebolehan untuk membuat keputusan dalam waktu kecemasan.
Berkemahiran berkomunikasi.
Boleh menghadapi perubahan mengejut dari rutin kepada krisis dan sebaliknya.
Kelulusan Yang Diperlukan
Ijazah doktor perubatan (MBBS) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM1884.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Elaun Kritikal RM 550.00

Prospek Kerjaya
Peluan pekerjaan dan prospek kerjaya adalah baik sama ada di sektor awam ataupun swasta. Mereka boleh membuka klinik sendiri setelah berkhidmat dengan kerajaan atau hospital swasta. Di sektor awam mereka boleh meningkat ke peringkat JUSA (Jawatan Utama Sektor Awam). Mereka juga boleh menjadi pakar perunding.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Teknologi Malaysia
3.  Universiti Sains Malaysia
4.  Universiti Putra Malaysia
5.  Universiti Islam Antarabangsa
6.  Universiti Malaysia Sarawak
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Sedaya College, International Medical Universiti
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau yang setaraf dan sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Biologi, Fizik, Kimia, Matematik atau
Sekurang-kurangnya mendapat 2 prinsipal B dlm mata pelajaran biologi, kimia fizik dalam STPM atau yang setaraf.
Kerjaya Di Bidang Kejururawatan

Bidang kejururawatan tergolong di dalam bidang perubatan. Bidang ini menyediakan penjagaan kejururawatan kepada pesakit, cedera dan orang lain yang memerlukan penjagaan yang seumpamanya dan menangani kes kecemasan sewaktu ketiadaan doktor. Pekerjaan yang tergolong di bidang kejururawatan seperti berikut:

1.  Jururawat
2.  Jururawat khusus
3.  Jururawat perindustrian

Keterangan Tugas
Membantu doktor perubatan dalam tugas memberi ubat, menggunakan pembalut pembedahan dan memberi jenis rawatan lain di bawah arahan doktor perubatan.
Membantu memberi rawatan pertolongan cemas seaktu kecemasan.
Membantu menyediakan rawatan fizikal dan psikiatri kepada pesakit mental.
Menyediakan penjagaan kejururawatan, rawatan dan nasihat kepada pesakit.
Menyediakan penjagaan kejururawatan kepada pesakit di rumah mereka.
Menyediakan perkhidmatan penjagaan dan nasihat kejururawatan kepada masyarakat atau di tempat kerja.
Ciri-Ciri Peribadi
Suka berkawan
Lemah lembut
Suka menolong
Sukakan kegiatan fizikal
Pandai mewujudkan hubungan antara individu
Sukakan suasana dan pekerjaan sosial
Kelulusan
Diploma Kejururawatan
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM830.00
ETP RM
EKA RM
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM1400.00 – 2230.00

Peluang Pekerjaan Dan Prospek
Peluang pekerjaan bidang ini terdapat di hospital, klinik dan pusat-pusat kesihatan sama ada di sektor awam dan swasta. Mereka boleh dipertimbangkan ke jawatan Ketua Jururawat, Penyelia jururawat dan matron.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Sekolah Jururawat Yang Dikendalikan Oleh Kementerian Kesihatan
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Tun Tan Cheng Lock College Of Nursing, Assunta Hospital
Syarat-Syarat Kemasukan
Sekurang-kurangnya mendapat kepujian di dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau Inggeris, Matematik dan satu mata pelajaran Sains di peringkat SPM.

Ahli Psikologi

Ahli psikologi menyelidik dan membuat kajian dalam pengurusan saintifik berkenaan dengan kelakuan manusia. Ia merupakan suatu sains dan menggunakan pengetahuan berkenaan untuk mempertingkatkan penyesuaian dan perkembangan peribadi, sosial, pendidikan atau pekerjaan.

Keterangan Tugas
Merancang dan menjalankan ujian untuk mengukur sifat mental, fizikal dan sifat yang lain seperti kecerdasan, kebolehan bakat, potensi dan sebagainya, mentafsir dan menilai keputusan serta memberi nasihat;
Menganalisis kesan faktor keturunan, sosial, pekerjaan dan faktor lain ke atas pemikiran dan kelakuan individu;
Mengadakan sesi kaunseling atau rawatan teraputik dan memberikan perkhidmatan susulan;
Mengekalkan hubungan yang perlu seperti dengan ahli keluarga, pihak berkuasa pendidikan atau majikan serta mencadangkan penyelesaian dan pengendalian yang munasabah terhadap sesuatu masalah;
Mengkaji faktor psikologi dalan diagnosis, rawatan serta pencegahan penyakit mental dan gangguan emosi atau personaliti serta berbincang dengan professional yang berkaitan;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain

Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Ahli Psikologi, Klinikal
Ahli Psikologi, Pendidikan
Ahli Psikologi, Pekerjaan
Ciri-Ciri Peribadi
Terdapat ruang dalam bidang tersebut untuk mereka yang memiliki ciri-ciri peribadi dan kemahiran yang pelbagai. Seorang yang suka pada konsep-konsep dan penyelesaian matematik boleh menceburi cabang psikometrik. Sebaliknya, mereka yang peka terhadap hubungan perseorangan mungkin terdorong untuk bekerja secara langsung dengan klien yang menghadapi masalah emosi. Sekiranya anda menggabungkan kemahiran pertimbangan dan pemerhatian dengan minat yang mendalam terhadap kanak-kanak, kerjaya sebagai penyelidik dalam cabang psikologi pembangunan mungkin terbuka untuk anda. Walaupun terdapat banyak pilihan, ahli psikologi mesti memiliki ciri-ciri berikut:
Minat terhadap orang dan kelakuan mereka.
Stabil secara emosi dan matang
Kemahiran berkomunikasi yang baik
Sedia bekerja secara berkumpulan
Kefahaman mengenai pengkaedahan saintifik dan statistik
Menghormati kerahsiaan klien
Menyukai keagamaan, berdikari, kebebasan dan pembuatan keputusan
Berfikir secara kreatif dan mampu menyelesaikan masalah
Tahap kepintaran yang tinggi
Tajam dan pemerhatian dan berkaedah
Rasa ingin tahu dan adil
Peka dan prihatin
Kesabaran dan kecekalan
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda Psikologi atau kelayakan yang diiktiraf setaraf.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1419.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan Sektor Swasta mengikut keadaan pasaran kerja semasa

Prospek Kerjaya
Di Sektor Awam ahli psikoligi boleh berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia, Pensyarah-pensyarah di universiti-universiti sebagai pakar pemulihan, Penyelidik, Kaunselor di Jabatan Perkhidmatan Awam.
Di Sektor Swasta ahli psikologi boleh bekerja di bidang pentadbiran dan pengurusan, perniagan dan perusahaan, pemasaran dan perhubungan awam, perjawatan, perkhidmatan kesihatan. Peluang dalam bidang psikologi di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah akan menjanjikan masa depan yang cerah, mereka boleh menubuhkan pusat penjagaan kesihatan mental, perunding pembangunan sumber manusia dan peluang mungkin bertambah apabila ahli psikologi mempertingkatkan kajian tentang kesan kemajuan teknologi di masa akan datang terhadap manusia.
Latihan
Institut Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Adalah:
Universiti Malaya
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Malaysia Sabah
Syarat-Syarat Kemasukan
Sekurang-kurangnya Gred D dalam kertas Am di peringkat STPM dan kepujian dalam matematik atau sains peringkat SPM.

Kerjaya Di bidang Pemasaran

Bidang pemasaran adalah pengkajian tentang kehendak pelanggan dan pembekalnya dengan mendapatkan keuntungan. Pengurusan jabatan jualan dan pemasaran merancang, mengarah serta menyelaras aktiviti jualan dan pemasaran perusahaan atau pertubuhan di bawah bimbingan pengarah syarikat serta rundingan dengan pengurusan Jabatan lain atau seksyen lain.
Keterangan Tugas
Mencari dan menganalisa keperluan pelanggan dan mengesyorkan tindakan;
Merancang produk baru dan mengubahsuai yang ada;
Merancang dan menganjurkan program jualan dan pemasaran khas berdasarkan rekod jualan dan penilaian pasaran;
Merancang, mentadbir dan mengkaji semula perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan selepas jualan serta mengeratkan hubungan dengan pelanggan;
Menentukan senarai harga, diskaun dan cara penghantaran, urusan kredit, campuran produk, kawasan jualan berdasarkan piawaian perkhidmatan pelanggan, galakan khas dan kempen khas;
Mengarah kaedah dagangan dan dasar pengedaran dengan menyelaraskan kerja, jurnal atau menguruskan perlantikan ejen dan pengedar;
Mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap;
Mengawasi perkhidmatan pelanggan, invois, pembayaran dan kos pentadbiran;
Menyediakan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran;
Merancang dan mengarah operasi harian;
Mengawal selia pemilihan, latihan dan prestasi kakitangan;
Mewakili Jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam pertubuhan atau dengan badan-badan luar;
Berhubung dengan agensi pengiklanan atau pembahagian pengiklanan mereka sendiri;
Menentukan produk itu boleh didapati di tempat yang betul dan pada masa yang tepat;
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang IniDiantaranya:
Pengurus Jualan Dan Pemasaran
Pengurus Produk/Jenama
Pengurus Penyelidikan Pasaran
Pengurus Pengiklanan
Wakil Jualan Teknik dan Perdagangan
Ciri-Ciri Peribadi
Kematangan
Dorongan yang kuat
Fleksibel
Tegas
Berkomunikasi dengan gaya yang meyakinkan dalam penulisan dan pertuturan.
Mempunyai personaliti yang ramah
Berperawatakan kemas
Bercita-cita tinggi
Persistan tanpa terlalu agresif
Sosial
Teratur dan bekerja dengan berkaedah
Kelulusan
Ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan (pemasaran).
*Kelayakan untuk kemasukan adalah agak berbeza bergantung kepada produk atau perkhidmatan yang ingin dipasarkan. Sesetengah organisasi memerlukan kakitangan pemasaran mereka memiliki diploma atau ijazah yang berhubung dengan jenis produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. (misalnya Kimia atau Kejuruteraan).
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor pembuatan RM1,749.00 – RM3460.00
Sektor Bukan Pembuatan RM1,970.00 – RM3669.00

Kerjaya di bidang ini kebanyakannya wujud di sektor swasta dan gaji permulaan bagi Eksekutif Jualan dan Pemasaran banyak bergantung kepada sektor perindustrian yang diceburi
Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya bergantung keseluruhannya pada usaha dan prestasi dan kemajuan dalam bidang ini adalah baik bagi mereka yang telah dilatih dengan sempurna untuk mengetuai sesebuah kumpulan. Syarikat melantik Pengurus kawasan dan regional, yang bertanggungjawab mencapai sasaran jualan di samping mendorong dan memberikan bantuan sampingan kepada tenaga penjual. Kesalahan mereka yang terlibat dalam pemasaran lebih senang diiktiraf dan selalunya diberi ganjaran yang setimpal. Menilai dari segi banyaknya iklan yang terdapat dalam surat khabar, peluang bagi kakitangan pemasaran yang berpengalaman dan terlatih di negara ini adalah cerah.
Institut Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Universiti Malaya
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Utara Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Universiti Malaysia Sabah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Universiti Teknologi MARA
Kolej Tunku Abdul Rahman
Institut Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Tersebut Adalah:
HELP INSTITUTE Sdn. Bhd.
Institut Sarjana
International College, Penang
Kolej IKRAM
Millennium Institute Of Tecchnology
Pusat Technologi DanN Pengurusan Lanjutan (PTPL)
SEDAYA College
Sepang Institute Of Technology
Sunway College
Systemmatic Education Group Bhd.
Taylors College
Universiti Tenaga Nnasional
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM atau setaraf dengan kepujian Bahasa Malaysia, STPM sekurang-kurangnya Grad D dalam Ekonomi atau Perakaunan, Pengurusan Perniagaan.
Wakil Jualan Teknik Dan Perdagangan

Keterangan Tugas

Menyusun senarai bakal pelanggan dengan menggunakan buku panduan perdagangan dan sumber lain,
Memperoleh dan mengemaskinikan pengetahuan berkenaan produk keluaran majikan dan pesaing serta memahami pasaran,
Mendapatkan pesanan dan menjual barangan kepada peruncit, perusahaan, pemborong dan pertubuhan lain,
Menjual peralatan, bekalan dan perkhidmatan teknik yang berkaitan kepada pertubuhan perniagaan atau individu
Memberi bakal pelanggan maklumat umu dan khusus serta ciri-ciri dan fungsi mengenai peralatan yang hendak dijual dan melakukan demonstrasi mengenai penggunaannya
Menyatakan dan merundingkan harga, syarat-syarat kredit, mengikut kontrak dan merekod pesanan.
Mengatur penghantaran barangan, pemasangan peralatan dan penyediaan perkhidmatan
Membuat susulan ke atas pelanggan bagi memastikan kepuasan bagi produk yang dibeli dan menyelesaikan apa jua masalah yang timbul.
Melaporkan kekpada pengurusan jualan menenai jualan yang di buat dan produk yang boleh dipasarkan.
Melaporkan reaksi dan keperluan pelanggan kepada pengilang
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.
Menyelia pekerja lain
Ciri-Ciri Peribadi
Bersungguh-sungguh
Bercita-cita tinggi
Optimistik
Yakin diri
Bebas dan suka berbahasa
Cergas
Persisten tanpa terlalu agresif
Kelulusan
SPM
Diploma pengurusan perniagaan (pemasaran) dan bergantung kepada jenis produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. (misalnya kimia atau kejuruteraan).
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Kerjaya di bidang in kebanyakannya wujud di sector swasta dan gaji permulaan bagi wakil Jualan Teknik dan perdagangan.

Sektor Pembuatan Sektor Bukan Pembuatan
Dengan Komisen RM – 750.00 RM – 750.00 – RM1316.00
Tanpa Komisen RM1407.00 RM1160.00 – RM1624.00
Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya bergantung keseluruhan pada prestasi dan daya usaha diri pekerja yang menceburi bidang ini. Kebolehan mereka yang terlibat dalam pemasaran lebih senang diiktiraf dan selalunya diberi ganjaran yang setimpal.

Kerjaya di Bidang Perundangan

Pemegang Amanah Raya

Keterangan Tugas

Mentadbir harta simati atau harta yang diamanahkan kepada seseorang atau badan.
Mengurus pelaburan bagi pihak pelanggan.
Mengumpul maklumat mengenai milik harta benda serta tanggungan yang diamanahkan
Menilai atau mendapat penilaian milik harta benda yang diamanahkan.
Memohon surat warisan serta menentukan bahawa syarat-syarat di dalam sesuatu wasiat dipatuhi, cukai harta pusaka dibayar dan segala warisan diselesaikan.
Menyedia akaun serta menyimpan rekod secara terperinci mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil
Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Seorang Pemegang Amanah Raya
Pandai mewujudkan hubungan antara individu.
Sukakan suasana dan pekerjaan sosial.
Suka menolong.
Bertanggungjawab
Saling memahami
Kelulusan Yang Diperlukan
Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (L.L.B)
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1513.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan Gaji mengikut pasaran semasa

Prospek Kerjaya
Peluang bagi jawatan pemegang amanah raya adalah terhad. Pekerjaan ini hanya terdapat di Perbadanan Amanah Raya yang dulunya dikenali sebagai Jabatan Pemegang Amanah Raya. Pekerjaan ini tidak wujud di Sektor Swasta.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
1.  Universiti Malaya
2.  Universiti Kebengsaan Malaysia
3.  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
4.  Universiti Teknologi MARA
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut :
1.  HELP Institute Sdn. Bhd.
2.  INTI College
3.  MSC Group Of Colleges
4.  Taylor’s College
Syarat-Syarat Kemasukan
Syarat minima yang diperlukan ialah kepujian dalam mata pelajaran English, Matematik dan 3 mata pelajaran di peringkat SPM atau yang setaraf atau
Mendapat 2 prinsipal di peringkat STPM atau yang setaraf.
Pembantu Undang-Undang

Keterangan Tugas

Mengendalikan hal-hal pentadbiran Pejabat
Menguruskan akaun dan akaun simpanan
Bertanggungjawab mengenai penyewaan Pejabat
Menguruskan asset dan harta Jabatan
Ciri-Ciri Peribadi
Bijak dan sabar ketika berurusan dengan klien
Memiliki kod etika yang kukuh
Objektif bijaksana dan bertimbang rasa
Kemahiran berkomunikasi, lisan dan penulisan
Kebolehan berfikir dan bertindak dengan pantas
Mempunyai sikap mengambil berat dan kesedaran kemasyarakatan
Mempunyai daya ingatan yang baik.
Kelulusan
Diploma Undang-undang daripada universiti atau institusi yang diiktiraf
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM1057.00
ETP
EKA
Sektor Swasta : Gaji Permulaan Gaji mengikut pasaran semasa

Prospek Kerjaya
Kerjaya sebagai Pembantu Undang-Undang di sektor awam banyak terdapat di Jabatan Peguam Negara Jabatan Perdana Menteri. Manakala di sektor swasta pembantu undang-undang boleh bekerja di syarikat insuran, bank, firma guaman dan firma perakaunan.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Antaranya:
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Universiti Teknologi MARA
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menjalankan Kursus Antaranya:
HELP Institute Sdn. Bhd.
MSC Group Of College.
Taylor’s College
Syarat Kemasukan
Mendapat 5 kepujian termasuk Bahasa Inggeris di peringkat SPM dengan yang setaraf
Kerani Undang-Undang

Keterangan Tugas

Menyisih dan memfailkan surat menyurat, kad, invois, resit dan rekod lain mengikut abjad atau nombor atau sistem lain.
Menyimpan dan mengemaskinikan rekod personel bagi semua kakitangan organisasi.
Melaksanakan tugas perkeranian yang khusus berkaitan dengan hal-hal perundangan.
Mencari rekod perundangan bagi menyediakan maklumat yang diperlukan bagi sesuatu kes dalam pertimbangan.
Memfailkan surat guaman di mahkamah dan memberi surat guaman kepada peguam yang di sebelah pihak.
Menyediakan afidavit dokumen.
Menguruskan pemeriksaan dokumen yang menunjukkan hak milik harta atau hak-hak yang ada dalam wasiat.
Ciri-Ciri Peribadi
Mempunyai minat dalam hal perundangan.
Berkebolehan dalam hubungan dengan personel
Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan.
Cekap berkomunikasi.
Mampu membantu membuat penyelesaian.
Kelulusan
Lulus STPM/SPM dan boleh menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
Gaji Dan Faeadah-Faeadah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 583.00
ETP RM 135.00
EKA RM 80.00
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM1092.00

Prospek Kerjaya
Peluang pekerjaan terdapat disektor awam dan swasta. Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Peguam Negara bahagian Undang-Undang JPM dan Mahamah Persekutuan. Di sector swasta pekerjaan in terhad kepada pejabat guaman dan bahagian undang-undang sesuatu firma atau syarikat.

Kerjaya Di Bidang Insurans

Bidang insurans telah diperkenalkan di Malaysia dalam kurun ke 18 berikutan kemajuan ekonomi, pertumbuhan yang pesat di sektor pembuatan dan perkhidmatan serta pertambahan penduduk. Insurans merupakan tunggak kehidupan komersil sesebuah negara. Industri ini memerlukan kepakaran, khidmat kakitangan yang terlatih di pelbagai bidang. Bidang insurans termasuk prinsip dan amalan insurans, insurans nyawa dan kesihatan, insurans sosial, perancangan pencen, pengurusan risiko, insurans hayat dan liabiliti, pengangkutan, marin, penerbangan dll. Pengendalian operasi syarikat insurans dan pengendalian tuntutan insurans.
Pengurus Insurans

Pengurus insurans hendaklah berkecenderungan kepada pengiraan iaitu berminat kepada perangkaan. Berkebolehan menilai dan merancang risiko insurans dengan pendekatan yang sistematik. Sifat rajin, jujur dan bertanggungjawab adalah penting. Perhubungan awam yang baik akan membantu mereka menjalankan kerja dengan lebih berkesan. Mentadbir program insurans dalam sesuatu syarikat. Termasuk membuat tinjauan atas harta benda syarikat dan kajian bagi mengkelaskan bencana dan menilai risiko insurans; merancang risiko insurans dengan mendapat nasihat dari jabatan kejuruteraan, personel dan kewangan serta membincangkan dengan broker insurans bagi membeli insurans yang patut dan munasabah. Mempastikan pengurusan syarikat/ perniagaan berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Mampu berdaya saing dengan syarikat-syarikat insurans yang lain. Berusaha memperkenalkan polisi-polisi perlindungan baru demi kebaikan pengguna.

Keterangan Tugas
Mengurus hal-hal syarikat demi kemajuan industri insurans.
Menghubungi broker dan persatuan pembeli bagi mendapatkan maklumat kemajuan industri insurans.
Mengkaji pembentukan undang-undang insurans semasa mengubah risiko insurans.
Mengarah dan menyelaras program bagi mengelakkan kerugian melalui kajian dan pemeriksaan keselamatan dan mencadangkan cara-cara mengatasinya kepada pihak pengurusan atasan.
Penyediaan rekod dan laporan bagi analisis kos pengalaman, keselamatan dan ringkasan laporan pencegahan kerugian dengan pihak pengurusan.
Membuat kerja perundingan, penyelesaian tuntutan kerugian dengan pihak insurans.
Bekerjasama dengan bahagian undang-undang untuk mendapatkan maklumat tentang risiko yang diinsuranskan.
Mengodit perjanjian insurans bagi menentukan perubahan dalam keperluan insurans.
Merancang dan mengarah program pendidikan bagi menggalak penyertaan pekerja dalam rancangan insurans berkumpulan.
Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang ini Diantaranya:
Broker Insurans
Eksekutif Insurans
Penaja Jamin
Agen Insurans
Eksekutif Tuntutan
Adjuster Kerugian
Aktuaris
Penyelia Insurans
Ciri-Ciri Peribadi
Meminati profession ini
Seorang yang rajin, tekun dan kuat berusaha
Jujur dan bermotivasi tinggi
Berkebolehan dalam matematik dan boleh menyelesaikan masalah
Mampu meyakinkan pelanggan
Berkebolehan menjual dengan naluri kewangan yang cermat
Kemahiran berkomunikasi dalam pertuturan dan penulisan
Mempunyai inisiatif, kebijaksanaan, daya pujukan, analitik bersistem dan adil
Berkebolehan mendesak secara lembut
Mempunyai personaliti yang baik, kemas, segak dan konservatif
Sanggup bekerja luar tanpa mengira masa dan tempat.
Kelulusan
Memperolehi Ijazah dan lulus peperiksaan daripada Institut Insurans Malaysia (MII) serta Chartered Insurance Institute (CII) UK. Jawatan ini juga merupakan jawatan yang boleh disandang melalui kenaikan pangkat. Kelayakan yang diperlukan bagi jawatan ini ialah sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang insurans atau berpengalaman dan mempunyai kelulusan dan kemahiran dalam bidang insurans.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Jawatan ini tidak ada dalam sektor awam.
Sektor Swasta: Gaji dibayar mengikut kelulusan/pengalaman dan pasaran semasa.

Prospek Kerjaya
Insurans menawarkan banyak peluang bagi pemohon yang sesuai dan peluang untuk maju amat cerah kerana orangramai telah menyedari keperluan memiliki insurans. Peningkatan taraf hidup dan kemewahan dan perhatian terhadap jaminan kewangan telah turut meransang jualan insurans. Jumlah jualan insurans nyawa dan kesihatan juga akan meningkat dengan bertambahnya bilangan pekerja yang memasuki lingkungan umur 21- 54 dimana mereka yang didalam lingkungan umur ini mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk insurans nyawa dan kesihatan serta perlindungan untuk kediaman, kenderaan dan lain-lain barang berharga.
Selain daripada kewajipan undang-undang, kebanyakan individu dan perniagaan menyifatkan insurans sebagai satu keperluan. Peluang adalah lebih baik bagi mereka yang bercita-cita tinggi dan meminati kerja jualan dan juga mampu membina kepakaran dalam pelbagai perkhidmatan insuran dan kewangan.
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1.  Universiti Teknologi Mara
2.  Universiti Kebangsaan Malaysia
3.  Universiiti Utara Malaysia
4.  Universiti Malaya
Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-
Pendidikan dan latihan dalam bidang insurans boleh didapati daripada Institut Insurans Malaysia (MII). Kebanyakan syarikat insurans yang mantap menawarkan kursus latihan tersendiri. Latihan dan peperiksaan juga dikendalikan oleh Persatuan Insurans Nyawa Malaysia(LIAM) dengan kerjasama Institut Insurans Malaysia (MII) serta Chartered Insurance Institute (CII) UK.
Syarat-Syarat Kemasukan
SPM/SPMV dengan 5 kepujian dalam Bahasa Inggeris, Matematik dan lulus Bahasa Malaysia.
Penyelia Insurans

Seseorang Penyelia Insurans merancang, mengatur dan membina pelbagai jenis perniagaan insurans (nyawa, kebakaran, kemalangan, pendidikan, rawatan, perubatan, perlindungan, kenderaan dan sebagainya) serta memandu dan menyelia kerja jurujual insurans.

Keterangan Tugas
Membuat rancangan untuk memajukan perniagaan di sesuatu kawasan atau organisasi tertentu
Membuat sesuatu rangka kerja bagi tiap-tiap ejennya
Memberi panduan dan menyelia kerja-kerja harian mereka dengan menghubungi bakal pelanggan serta juga ejen-ejen mereka jika difikirkan perlu
Merancang agar ejen bekerja secara sistematik dan proaktif terhadap pelanggan baru
Merancang aktiviti promosi serta publisiti di kawasan-kawasan tertentu dengan memperkenalkan program-program baru yang dirancangkan oleh syarikat insurans
Menentukan supaya perniagaan mencapai kejayaan maksimum
Melaporkan kepada pihak atasan tentang kemajuan di kawasan atau organisasinya
Menyiasat kes-kes tuntutan
Mengambil, memilih dan melatih ejen-ejen baru dalam jualan insurans kepada pelanggan
Mengekalkan perhubungan sosial dengan semua pihak-pihak yang berpengaruh di sesuatu kawasan
Ciri-Ciri Peribadi
Harus mempunyai personaliti ang baik
Bijak berkomunikasi, peramah, sangguh bergaul dengan orang ramai
Bersifat jujur, amanah dan bertanggungjawab
Sanggup bekerja tanpa mengira tempat dan masa
Kelulusan
Kelayakan minimum yang diperlukan ialah SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya. Calon SRP/PMR boleh dipertimbangkan dengan syarat mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Perlu menduduki peperiksaan dalam bidang insurans yang dianjurkan oleh Persatuan Insurans Awam Malaysia (PIAM) dan mengikuti latihan yang disediakan oleh pihak majikan.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Jawatan ini tidak ada dalam sektor awam.
Sektor Swasta: Gaji dibayar mengikut kelulusan/pengalaman dan pasaran semasa.

Mereka akan dibayar komisen dan ‘overiding’ ke atas perniagaan yang dijalankan oleh wakil-wakil insurans di bawahnya.
Prospek Kerjaya
Tidak ada batasan. Perusahaan insurans sedang berkembang pesat di Malaysia. Seseorang yang rajin dan bercita-cita tinggi boleh mendapat pendapatan yang lumayan dan boleh dinaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi seperti pengurus insWakil Insurans (Jurujual)
Kebanyakan orang mengenali insurans melalui wakil/agen/jurujual. Ia merupakan orang tengah sebagai penghubung dalam perniagaan insurans. Jualan insurans amat bergantung pada wakil yang biasanya mendapat ganjaran melalui jumlah urusniaga yang dihasilkan. Tugas utama ialah menjual segala bentuk insurans seperti insurans nyawa, kemalangan, kebakaran, pendidikan, rawatan hospital, marin dan berbagai-bagai jenis insurans yang lain.
Keterangan Tugas
Mengumpul senarai bakal pelanggan melalui perhubungan sosial dan perniagaan dengan menyemak buku panduan perniagaan dan professional
Menemuduga bakal pelanggan dan menentukan minat dan keperluan insurans mereka
Merancang dan mencuba menjual polisi baru kepada pelanggan
Memberi penerangan mengenai cirri-ciri baru kadar premium, nilai tunai, pinjaman dan kemudahan lain
Menentukan prosedur untuk pemeriksaan perubatan, pemeriksaan harta atau penentuan polisi yang lain
Mencuba menjual polisi yang telah disemak jika pemohon terdahulu belum dijamin oleh syarikat
Memberitahu syarikat tentang permohonan pelanggan bagi pembayaran gantirugi
Mengutip premium bagi pihak syarikat serta menyimpan rekod yang dikehendaki
Pekerjaan Yang Dikelaskan Di Bidang Ini Diantaranya:-
Jurujual Insurans Nyawa
Jurujual Insurans Kebakaran
Jurujual Insurans Pendidikan
Jurujual Insurans Perubatan
Jurujual Insurans Kenderaan
Ciri-Ciri Peribadi
Berkemahiran berkomunikasi dengan pelanggan dan orang ramai
Mempunyai inisiatif, kebijaksanaan, daya pujukan, analitik, bersistematik dan adil
Berkebolehan mendesak secara lembut
Mampu menyakinkan pelanggan
Boleh menyelesaikan/berhujah masalah yang diutarakan oleh pelanggan
Boleh bekerja dengan masa yang tidak menentu
Berpakaian kemas, segak dan konservatif
Kelulusan
Sekurang-kurangnya lulus SPM/SPMV dan juga terbuka kepada para siswazah yang berminat. Boleh menjalankan tugas secara tetap atau sambilan.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Dibayar mengikut kadar komisyen dari jumlah polisi yang dapat dijual dalam tempoh sebulan.
Prospek Kerjaya
Di Malaysia peluang pekerjaan dalam industri ini amat cerah dan menggalakkan. Selain dari kewajipan undang-undang, orang ramai menyifatkan pemilikan polisi insurans sebagai satu keperluan tidak mengira keadaan ekonomi. Peluang adalah lebih baik bagi mereka yang bercita-cita tinggi dan meminati kerja jualan dan juga boleh mendapat kepakaran dan pengalaman bagi meningkat ke jawatan yang lebih tinggi.