14 Jun 2009

BIDANG I.T.

Pakar Grafik Berkomputer
Keterangan Tugas

Mereka bentuk spesifikasi untuk pembangunan dan penukaran kelengkapan grafik samada dari segi perisian atau perkakasan mengikut kehendak pengguna.

Mengkod, menguji dan menilai perisian grafik.

Menyediakan buku panduan teknikal.

Memeriksa perkakasan grafik dipasang dengan betul dan menjalankan pelbagai ujian.

Mengadakan demonstrasi kepada pengguna serta memberi nasihat berkaitan masalah teknikal.

Menganalisa dan menyelesai masalah pengendalian perisian dan perkakasan grafik.

Menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Di bidang Ini Di antara:

Pengatur Program, Multimedia

Pengatur Program, Analisis

Pereka Bentuk, WEB

Pemaju Perisian


Ciri-Ciri Peribadi

Minat dalam pengkomputeran

Kreatif dan berimaginasi

Minat mata pelajaran Sains, Matematik, Perniagaan

Sukakan suasana dan pekerjaan artistik

Sensitif kepada persekitaran

Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.

Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah. Mudah menyesuaikan diri

Cekap

Cergas

Lembut


Kelulusan

Diploma Sains Komputer

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 1,109.90
ETP
RM 135.00
EKA
RM 115.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
RM 1,300.00 - 3,000.00


Prospek Kerjaya

Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersil, perusahaan dan perniagaan, jualan, bekerja sendiri dan lapangan pakar runding.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Universiti Teknologi Mara

Universiti Teknologi Malaysia


Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Kolej Disted-Stamford

Kolej IKRAM

L&G-Twintech Institute of Technology

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)

Systematic Education Group Berhad

Kolej Teknologi Praktikal


Syarat Kemasukan

SPM atau SPMV atau setaraf dengannya.

Juruanalisis Sistem Komputer

Keterangan Tugas

Mengumpul dan menganalisa fakta tentang operasi, prosedur dan sistem untuk memindahnya kepada bentuk program yang sesuai bagi peralatan prosesan data.

Mengkaji melalui pemerhatian dan membincang dengan semua pihak pekerja untuk menentukan keperluannya mengikut objektif organisasi.

Mencadangkan penggunaan komputer untuk meningkatkan kecekapan produktiviti dan keuntungan organisasi.

Menyediakan spesifikasi program untuk tindakan Pengatur Cara Komputer.



Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini:

Juruanalisis, Sistem Komputer

Juruanalisis, MIS

Pereka Bentuk, WEB

Juruanalisis, Komunikasi/Komputer

Juruanalisis, Pangkalan Data/Komputer

Pemaju Perisian

Juruanalisis, PDE


Ciri-Ciri Peribadi

Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional

Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu

Bekerja ikut sistem

Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.

Kemahiran berkomunikasi, bertutur dan menulis.

Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.

Suka ikut perintah

Berterus terang

Materialistik

Praktikal

Jujur

Bersungguh-sungguh dan teliti


Kelulusan

Ijazah Sains Komputer

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 1,442.10
ETP
RM 165.00
EKA
RM 170.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
RM 2,639.00 - 6,123.00


Prospek Kerjaya

Terdapat peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan, termasuk kejuruteraan diikuti dengan organisasi komersil seperti syarikat perisian, syarikat insurans, bank, institusi kewangan, syarikat minyak, pentadbiran awam. Juga berpeluang dalam jualan, bekerja sendiri dan lapangan pakar runding.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Universiti Malaya

Universiti Sains Malaysia

Universiti Putra Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Malaysia Sabah


Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Asia Pacific Institute of Information Technology

Kolej INTI

Kolej Bandar Utama

L&G-Twintech Institute of Technology


Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dan STPM atau setaraf sekurang-kurang Gred E dalam Kertas Am, dan 2 kelulusan Gred E atau 1 kelulusan Gred E dan 2 kelulusan Gred R.

Pengatur Cara Komputer

Keterangan Tugas

Mengkaji tujuan sesuatu rancangan, pengeluaran yang diperlukan, sumber dan jenis data kemasukan, membuat semakan dalaman dan kawalan yang diperlukan.

Menyediakan carta dan rajah pengaliran kerja serta menyusun langkah untuk penyediaan data dalam operasi pemprosesan komputer.

Menukar carta dan rajah pengaliran kerja menjadi program komputer .

Mengadakan percubaan dengan data sampel untuk menguji program komputer.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:

Pengatur Program, Komputer

Pengatur Program, Komunikasi

Pengatur Progran, Pangkalan Data

Pengatur Program, Sistem

Pengatur Progran, Analisis

Pengatur Program, Multimedia


Ciri-Ciri Peribadi

Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional

Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu

Bekerja ikut sistem

Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.

Kemahiran berkommunikasi, bertutur dan menulis.

Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.

Menyesuaikan diri-mudah ikut

Cekap

Cergas

Praktikaldiri

Tidak Berkhayal


Kelulusan

Diploma Sains Komputer

Gaji Dan Faedah-Faeadah Lain

Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 1,109.90
ETP
RM 135.00
EKA
RM 115.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
1,419.00 - 3,202.00


Prospek Kerjaya

Meningkatkan diri ke jawatan Perancang Sistem/Juruanalisa Sistem dan Pengurus Bahagian Komputer. Terdapat peluang pekerjaan di syarikat perisian, syarikat insurans, bank, institusi kewangan, syarikat minyak, pentadbiran awam.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Universiti Teknologi Mara

Universiti Teknologi Malaysia


Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Kolej Disted-Stamford

Kolej IKRAM

L&G-Twintech Institute of Technology

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)

Systematic Education Group Berhad

Kolej Teknologi Praktikal


Syarat Kemasukan

SPM atau SPMV atau setaraf sekurang-kurang 3 kepujian termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia,Matematik dan 1 mata pelajaran yang diiktirafkan oleh Institusi berkenaan.

Operator Mesin Prosesan Data (OMPD)

Keterangan Tugas

Memasukkan data daripada bahan sumber kepada penstoran dan pemprosesan yang serasi dengan komputer

Menyemak, membetulkan dan mengemaskinikan data yang dimasukkan, jika perlu

Memastikan bahan-bahan keperluan komputer seperti yang di arahkan


Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Di antara:

Operator Kemasukan Data

Kerani, Kemasukan Data/Komputer

Kerani, Kemasukan Data/Mel Elektronik


Ciri-Ciri Peribadi

Minat kepada mata pelajaran Sains dan Matematik

Minat dalam pengkomputeran

Boleh berfikir dengan lojik

Ketepatan apabila mengendalikan butir-butir maklumat

Menyesuaikan diri - mudah ikut

Cekap


Kelulusan

SRP atau kelayakan yang diiktirafkan setaraf dengannya serta kepujian dalam Bahasa Malaysia.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 485.10
ETP
RM 135.00
EKA
RM 65.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
RM 736.00 - 1,684.00


Prospek Kerjaya

Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersial dan perusahaan.

Juruteknik CAD/CAM

Keterangan Tugas

Mengumpul data dan memberikan bantuan teknik berkenaan dengan kaedah perancangan dan pengeluaran, kaedah kerja dan turutan operasi dan penyeliaan pelaksanaannya

Mentaksir lukisan kerja daripada lakaran dan spesifikasi bagi pembuatan serta pemasangan jentera dan peralatan atau bagi pembinaan bangunan, empangan, jambatan, jalan raya dan projek kejuruteraan awam yang lain untuk dilakukan oleh pelukis pelan

Memasang, membaiki dan menyenggara sistem "Computer-Aided Design"(CAD) dan "Computer-Aided Manufacturing"(CAM).

Menjalankan ujian diagnostik untuk memastikan bahawa sistem tersebut menepati spesifikasi pelanggan.

Mengadakan demonstrasi sistem CAD/CAM yang sedia ada.

Menyimpan rekod penyelenggaraan dan pembaikan dengan baik.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Di antara :

Juruteknik Automasi/Robot

Juruteknik, Mekatronik

Juruteknik, Ukur Bahan

Juruteknik, Kejuruteraan/Kecekapan Penindustrian

Juruteknik, Kejuruteraan/Nilai

Juruteknik, Kejuruteraan/Keselamatan

Pereka Bentuk, Kejuruteraan


Ciri-Ciri Peribadi

Boleh berfikir dengan logik

Analitik dan boleh menyelesaikan masalah.

Berfikiran terbuka dan sifat suka merekacipta

Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional

Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu

Bekerja ikut sistem

Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.

Bersungguh-sungguh dan teliti

Cekap

Patuh

Cergas

Praktikaldiri

Tidak berkhayal


Kelulusan

Sijil Kemahiran Malaysia (MLVK) dan Sijil Pelajaran Malaysia

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 587.40
ETP
RM 135.00
EKA
RM 80.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
mengikut kelulusan dan pengalaman


Prospek Kerjaya

Peluang pekerjaan dalam bidang ini cukup `luas kerana ianya merupakan tulang belakang sektor perindustrian negara. Lulusan bidang ini berpeluang bekerja di pelbagai industri kejuruteraan.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menydiakan Kursus Termasuk:

Industri Latihan Perindustrian (Pemesinan CNC)

Institusi-Intitusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Kolej IKRAM

German-Malaysian Institute (GMI)

Syarat-Syarat Kemasukan

SPM - kepujian termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Fizik

Juruteknik Sokongan Komputer

Keterangan Tugas

Menentukan keperluan perisian dan perkakasan untuk menyediakan penyelesaian kepada masalah komputer

Menyesuaikan program yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna

Menjawab pertanyaan mengenai masalah perisian dan perkakasan

Menjalankan pemasangan perisian dan perkakasan

Mengawasi perkhidmatan teknologi maklumat dan melaksanakan kerja-kerja penyelesaian masalah

Memberikan sokongan teknik kepada pengguna

Memastikan penggunaan dan peralatan digunakan dengan cekap


Pekerjaan Yang Dikelaskan Di bidang Ini Di antara

Juruteknik, Kejuruteraan/Eletronik

Juruteknik Kejuruteraan/Telekomunikasi

Juruteknik, Semikonduktor

Juruteknik, Peralatan Audio Dan Video

Penganggar, Kejuruteraan/Eletronik


Ciri-Ciri Peribadi

Boleh berfikir dengan logik

Suka berinteraksi dengan orang lain

Sabar dan cekal

Minat dalam pengkomputeran

Kemahiran logik dan matematik

Analitik dan boleh menyelesaikan masalah.

Minat dalam pengkomputeran

Menyesuaikan diri-mudah ikut

Cekap

Cergas


Kelulusan

Sijil Sains Komputer

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam :
Gaji Permulaan
RM 587.40
ETP
RM 135.00
EKA
RM 80.00


Sektor Swasta :
Gaji Permulaan
mengikut kelulusan dan pengalaman


Prospek Kerjaya

Terdapat peluang dalam sektor kerajaan, komersil, perusahaan dan perniagaan, jualan dan peluang bekerja sendiri.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Termasuk :

Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Termasuk:

Kolej Tunku Abdul Rahman

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL)


Syarat Kemasukan

SPM atau SPMV atau setarafnya.