28 September 2009

Antara perkara baik yang perlu dilakukan oleh remaja


 • Menyempurnakan kewajipan kepada Tuhan [ Allah ].
 • Menghormati ibubapa.
 • Membantu ibubapa.
 • Menggunakan masa dengan baik.
 • Belajar bersungguh-sungguh.
 • Bekerja dengan bersungguh-sungguh.
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang.
 • Perlu mencapai kecemerlangan diri.
 • Menyedari bahawa Tuhan menjadikan kita yang terbaik.
 • Berusaha mengatasi kelemahan diri masing-masing.
 • Mempertingkatkan ciri kelebihan diri.

Peranan remaja terhadap diri :

 • Tidak merosakkan diri.
 • Melakukan ibadah.
 • Memelihara kesihatan.
 • Belajar bersungguh-sungguh.
 • Memelihara maruah diri.

Peranan remaja terhadap keluarga :

 • Hormati dan taati ibubapa.
 • Menjaga nama baik dan maruah keluarga.
 • Berbakti kepada ibubapa sama ada semasa masih hidup atau selepas mereka meninggal dunia.
 • Membantu ibubapa.
 • Menjaga harta benda keluarga.

Peranan remaja terhadap masyarakat :

 • Berhubung mesra.
 • Membantu masyarakat.
 • Mematuhi peraturan.
 • Memelihara keamanan
 • Memelihara harta benda awam.

Peranan remaja terhadap negara :

 • Mematuhi undang-undang.
 • Menjaga nama baik negara.
 • Berbakti kepada negara.
 • Taat setia kepada negara.

petikan daripada laman web PPD Besut Terengganu.